به گزارش افکارنیوز،

سیف اله ابوترابی گفت: درحال حاضر برای 115 میلیون ایرانی زنده و فوت شده شماره ملی اختصاص داده‌ایم.بطوری که تمام ایرانیان کد ملی اختصاصی دارند که در سامانه ثبت شده است.

وی در مورد گواهی ولادت اتباع بیگانه گفت: این گواهی‌ها صادر می‌شود و هرکسی که مدعی است ایرانی است ولی فاقد مدارک هویتی هستند می‌توانند به فرمانداری مراجعه و تقاضای تشکیل پرونده بدهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: در حال حاضر 99 درصد ولادت‌ها قابل ثبت شده است و آنهایی که مدارک هویتی ندارند به فرمانداری و ثبت احوال مراجعه نکرده اند چراکه با داشتن یکی از مدارک هویتی از والدین، خانواده یا اقوام نزدیک، کارت ملی برایشان صادر می شود.

وی گفت: اتباع بیگانه فاقد مدارک هویتی پس از مراجعه به فرمانداری و تشکیل پرونده، مدارک آنها بررسی می شود و کارت هویتی ایرانی با نظارت دستگاههای قضایی و انتظامی صادر می شود.

ابوترابی ادامه داد: آمار مهاجرین به کشور بالا است و تعداد دقیق آنها مشخص نیست با این حال به محض اطمینان از هویت ایرانی آنها، سریعا کارت ملی و گواهی ولادت برایشان صادر می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: هرکسی که مدعی است ایرانی است و ادعا می کند پدرومادرش فوت شده می تواند با مراجعه یکی از اقوام نزدیک و انجام آزمایش DNA، ادعای خود را ثابت کند.