به گزارش افکارنیوز،
ایوب فرامرزی در گفتگو با رادیو ضمن اشاره به نرخ تورم ۸,۱ درصدی فروردین ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران افزود: نرخ اعلامی این مرکز تنها مربوط به تغییرات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار است.

وی همچنین اظهارداشت: از شاخص مزبور در ادبیات اقتصادی دنیا به عنوان نرخ تورم یاد می‌شود در حالیکه تورم مفهومی گسترده‌تر و وسیع تری از این شاخص است چرا که خیلی از کالا‌ها مصرفی نبوده، ولی در محاسبات تورم مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون آمار‌های اقتصادی پژوهشکده آمار گفت: بسیاری از کشور‌های جهان از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار به عنوان نماینده‌ای از تورم استفاده می‌کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به اجزای تشکیل دهنده تورم ۸,۱ درصدی فروردین ماه سال جاری در کشور افزود: مجموع سبد مصرفی خانوار دو جزء عمده و اساسی دارد.

فرامرزی تصریح کرد: جزء اول شامل کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات وجزء دوم مشمول کالا‌های غیر خوراکی و خدمات است.

وی همچنین گفت: جزء اول و دوم سبد مصرفی خانوار در فروردین ماه امسال به ترتیب ۱۱,۴ و ۶.۹ درصد رشد داشته است.

معاون پژوهشکده آمار افزود: آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بوده است.

وی همچنین گفت: روند نرخ تورم در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری به سمت صعودی خواهد بود.