به گزارش جامجم، شاكي به پليس گفت: روز حادثه وقتي يكي از متصديان بانك، گيشه را براي دقايقي ترك كرد، بعد از بازگشت متوجه شد روي گيشهدو عدد چك رمزدار به مبلغ ۴۵۰ و ۲۸۰ ميليون تومان قرار دارد و مرد مشتري از او خواست هر چه سريعتر مبالغ را به حساب بانكي ديگر واريز كند.
این نماینده حقوقی یادآور شد: کارمند بانک با بررسی شماره دریافت‌کننده پول، پس از هماهنگی با مدیر بانک، مبالغ را به آن حساب واریز کرد، غافل از این که چک‌ها جعلی است.
وی افزود: ساعاتی بعد پس از بررسی سندهای بانکی معلوم شد، چک‌ها جعلی بوده و پول‌های واریزی به حساب مرد مشتری در یکی از صرافی‌ها نقد شده است.
در پی این شکایت، جستجوی ماموران برای دستگیری مشتری کلاهبردار آغاز و در مرحله دیگر از تحقیقات مغازه صرافی نیز شناسایی شد و ماموران با تحقیق از مرد صراف متوجه شدند متهم فراری با ارائه مدرک هویتی جعلی، ارز خریده است. تحقیق برای دستگیری کلاهبردار فراری ادامه یافت، اما ماموران تاکنون موفق به دستگیری او نشده‌اند.

بنابراين گزارش، با دستور قضايي بازپرس خوشكلام، رييس شعبه اول دادسراي ناحيهشش تهران تصوير بهدست آمده از متهم فراري بدون پوشاندن چهره در روزنامه به چاپ ميرسد تا چنانچه مردم از مخفيگاه او يا هويت واقعياش اطلاعاتي دارند، در اختيار پليس يا دادسرا قرار دهند.