به گزارش جهان، با اعزام شدن تیمی از کلانتری به ایستگاه متروی مصلا، زن جیببر هنگامی که پلیس را دید سعی داشت با حالتی خونسردانه فرار کند که توسط ماموران و زن دستپاچه، غافلگیر شد.

این زن هنگام دستگیر شدن با رفتار مرموزانه‌ای قصد داشت خود را بی‌گناه جلوه دهد و به هر ترتیبی شده از دست پلیس بگریزد. زن دستپاچه در کلانتری و دور از دزد گوشی‌اش به افسر تحقیق گفت: صبح روز گذشته سوار مترو شدم و قصد داشتم به محل کارم بروم، واگن‌های مترو بسیار شلوغ بود و ازدحام طوری بود که جا برای ایستادن نبود. در کش و قوس‌های هر روز مترو احساس کردم دستی به داخل جیب‌هایم می‌رود، وقتی حواسم را جمع کردم، متوجه زن جوانی پشت‌ سرم شدم و بر سر همین موضوع مشاجره لفظی شدیدی بین ما در گرفت. اعصابم خرد شده بود و می‌خواستم هرچه زودتر از مترو پیاده شوم، به هر حال به ایستگاه مصلا رسیدم و به سر کارم رفتم و هنگامی که دستم را داخل جیبم کردم تا گوشی‌ام را در بیاورم فهمیدم خبری از گوشی نیست و موبایلم در مترو دزدیده شده است.

این زن در ادامه به پلیس افزود: به موبایلم زنگ زدم و شنیدم که یک زن گوشی‌ام را جواب داد. از وی خواستم تا موبایلم را بازگرداند ولی وی با ادعایی عجیب عنوان کرد که گوشی را با سیمکارت از مرد غریبه‌ای خریده است و حاضر به همکاری نشد. پیش خودم حدس زدم دزد موبایلم همان زن داخل مترو باشد، بنابراین صبح آمدم و جلوی ایستگاه ایستادم و دوباره شماره خودم را گرفتم و این زن موبایلم را درآورد و شماره را نگاه کرد و گوشی را داخل جیبش گذاشت، دیگر مطمئن شدم دزد موبایلم همین زن است.

با ادعاهای طعمه زن جیب‌بر، پرونده برای رسیدگی در اختیار تیمی از پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و کارآگاهان با بررسی ادعاهای زن مالباخته دریافتند موبایل دزدیده شده همان موبایل وی است که توسط زن جیب‌بر سرقت شده است. زن جیب‌بر که «آرزو» و ۳۰ ساله است در بازجویی‌ها عنوان کرد که به اشتباه دستگیر شده است و موبایل را از مردی ناشناس خریداری کرده است که با ادعاهای زن مرموز کارآگاهان تصاویر دوربین‌های مدرابسته چند ایستگاه مترو را مورد تجسس قرار دادند. تصاویر نشان می‌داد وی مرتب در ایستگاه‌های مترو سوار واگن‌ها می‌شود و چند ایستگاه دیگر پیاده می‌شود و دوباره به ایستگاه نخست بازمی‌گردد و تا ظهر مدام این کار را تکرار می‌کند. تصاویر آرزو در ایستگاه‌های مترو به چند زن دیگر که کیف و موبایلشان در مترو دزدیده شده بود نشان داده شد و آنها دزد خود را شناسایی کردند و در مواجهه حضوری با آرزو ادعا داشتند دزدشان همین زن است که در شلوغی واگن‌ها از آنان دزدی کرده است.

آرزو که همه سرنخها را در دست کارآگاهان دید، چارهای جز بیان حقیقت ندید و اعتراف کرد: صبحهای زود به مترو میآمدم و در واگن ویژه زنان هنگامی که شلوغی بیش از حد بود در یک چشم به هم زدن جیب یا کیف زنهای حواس پرت را میزدم. بنابراین گزارش، تاکنون بیش از ۱۰ تن از طعمههای این زن، وی را مورد شناسایی قرار دادهاند و او پس از رسیدگی به پروندهاش روانه زندان شد.