به گزارش مهر، متن دعوتنامه ای که وزارت علوم به واسطه آن از اعضای هیئت امنا برای حضور در جلسه فردا دعوت به عمل آورده به این شرح است:
" پیرو مصوبه ۳۰/۹ / ۹۰ هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای اجرای مصوبات شماره ۶۹۶ و ۷۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور انتخاب ریاست دانشگاه و تقدیم پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دفتر هیئت امنا دانشگاه آزاد برگزار می شود. "

رئیس جدید دانشگاه آزاد دبیر هیئت امنا می شود

معرفی ریاست دانشگاه آزاد دستور کار اصلی این جلسه است همچنین با توجه به اینکه پیش از این مقرر شده بود دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز منصوب شود، در جلسه فردا، رئیس انتخابی اعضا به عنوان دبیر هیئت امنا معرفی می شود.

فرد تایید شده از سوی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف است پس از تایید، بلافاصله دوران مدیریت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.

به گزارش مهر، کامران دانشجو - وزیر علوم که مامور تشکیل جلسات هیئت امنا دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه است در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرد که حتی اگر جلسه هیئت امنا ۱۵ ساعت هم طول بکشد، رئیس جدید دانشگاه آزاد باید تعیین شود.

در هر حال اگر جلسه روز آینده هیئت امنای دانشگاه آزاد بی نتیجه و بدون معرفی رئیس جدید به پایان برسد، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد عمل می شود و یک سرپرست برای دانشگاه آزاد تعیین می کند.