به نوشته روزنامه خراسان،هم چنين ترخيص موتورسيکلت هاي با حجم موتور ۲۵۰ سي سي نيز فقط با معرفي نامه وزارت ورزش و جوانان براي استفاده در پيست هاي اتومبيل راني صورت مي گيرد.