به گزارش خراسان ،چندي پيش تعدادي از کاربران مرد اينترنت شکايت هايي را به پليس فتا ارائه دادند مبني بر اين که پسر جواني با معرفي خود به عنوان دختر هنگام چت کردن از آنان کلاهبرداري کرده است. اين افراد اظهار داشتند با يکي از افراد حاضر در چت روم که ادعا مي کرد دختر است آشنا شديم و اين آشنايي موجب شد تا روابطمان گسترش يابد به حدي که اين روابط به تقاضا براي ازدواج انجاميد. مالباخته ها اظهار داشتند: پس از مدتي چت کردن با اين فرد و هنگامي که به وي علاقه مند شده بوديم او تقاضاي مقداري وجه نقد مي کرد که ما نيز اين وجوه را به حساب او واريز کرديم اما پس از مدتي غيبش زد و اصلا در فضاي چت روم حاضر نشد.اين گزارش حاکي است در پي دريافت اين شکايت ها، ماموران پليس فتا اقدامات فني و تخصصي خود را در اين زمينه آغاز کردند و پس از بررسي هاي فراوان در فضاي مجازي متوجه شدند که فرد مذکور پسر است و با تقليد صدا و اسامي جعلي به عنوان يک دختر در محيط چت روم با طعمه هاي خود ارتباط برقرار مي کرده و سپس با ابراز علاقه زمينه کلاهبرداري از آنها را فراهم مي کرده است. اين متهم توسط ماموران پليس شناسايي و سپس دستگير شد. وي در بازجويي هاي اوليه به جرم خود اعتراف کرد. پيرايش فر کارشناس معاونت اجتماعي پليس فتاي ناجا در رابطه با اين گونه کلاهبرداري ها گفت: با رشد روزافزون فناوري اطلاعات به خصوص در فضاي مجازي، متاسفانه امروزه شاهد سوء استفاده هاي افراد مجازي در اين فضا هستيم.وي افزود: افراد حقيقي در فضاي اينترنت با مخفي کردن هويت واقعي خود و قرارگرفتن در يک هويت غيرحقيقي از خود يک شخص مجازي مي سازند که مي تواند به عنوان يک مرد يا يک زن يا به جاي يک دختر يا پسر اظهار وجود کند در اين هنگام است که کاربراني به دليل ناآگاهي از اين فضا و رعايت نکردن قوانين خاص فضاي اينترنت در معرض آسيب قرار مي گيرند. پيرايش فر گفت: يکي از اين آسيب ها و خطرات، کلاهبرداري هايي است که با عناوين اشخاص مختلف از کاربران در شبکه هاي اجتماعي و يا تالارهاي گفت وگو انجام مي شود. معاونت اجتماعي پليس فتا نيز به کاربران در زمينه اين گونه کلاهبرداري ها هشدار داد و گفت: در صورتي که کاربران در سايت هاي اجتماعي و اتاق هاي چت حضور مي يابند، دقت داشته باشند که در اين فضا آن چه که پيش رو دارند با آن چه تصور مي کنند يکي نيست. آمارها نشان مي دهد که افرادي با جعل هويت شامل نام و جنسيت شان در اينترنت هميشه در کمين هستند و هدف آنها از آشنايي با اشخاص چيزي جز فريب و سوء استفاده نيست. بنابراين کاربران با هوشياري عمل کنند و بدون شناخت کافي، اطلاعات شخصي خود را با ديگران به اشتراک نگذارند و به افراد غريبه اعتماد نکنند.