به گزارش خراسان،اين حادثه در ساعت ۱۵:۳۰ ديروز در حدفاصل ميدان استقلال و ميدان قائم
مشهد رخ داد که طی آن فرد مذکور قصد عبور از عرض خیابان را داشت که در برخورد با کامیون
به شدت مجروح شد و سپس در بيمارستان جان باخت. دکتر محمدرضا مهري رئيس اورژانس ۱۱۵دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رابطه با اين خبر به خراسان گفت: حادثه مذکور در ساعت ۱۵:۳۰ رخ داد که به محض اطلاع به اورژانس، گروهي از تکنسين هاي اورژانس مشهد به همراه يک دستگاه آمبولانس در ساعت ۱۵:۳۵ در محل حادثه حضور يافتند و اقدامات درماني اوليه را در مورد عابر پياده که بيهوش و به شدت مجروح شده بود انجام دادند و سپس فرد مصدوم را به بيمارستان امدادي شهيد کامياب انتقال دادند که در آن جا نيز اقدامات درماني در مورد وي موثر واقع نشد و متأسفانه اين شهروند جان باخت.