به گزارش مهر، تمامي كلوني هاي مورچه ها از حشراتي در مشاغل مختلف از جمله سربازها و كارگرها تشكيل شده است. محققان دانشگاه مك گيل با ايجاد تغييراتي در لارو مورچه ها راهي را براي تبديل مورچه ها در دوران لاروي به ابر سربازاني جنگجو ارائه كردند.
محققان براین باورند که کشف جدید نشان می دهد بسیاری از ویژگی های گونه های زیستی مختلف از قابلیت رمزگشایی برخوردارند، راهکاری که می تواند مطالعه بر روی روند تکامل جانداران را تسهیل کند. دراین مطالعه محققان لارو مورچه ها را در دوره ای تعیین شده از رشد تحت تاثیر هورمونی قرار داده و آنها را به مورچه هایی ابرسرباز و بزرگ تبدیل کردند.
دانشمندان توانستند این آزمایش را در دو گونه مختلف از مورچه ها که کلونی آنها به صورت طبیعی از صنف ابرسرباز برخوردار نیست، با موفقیت اجرا کنند. محققان در این آزمایش بر روی مورچه های «فیدل»، گروهی بزرگ از مورچه ها متشکل از هزار گونه مرتبط، مطالعه کردند که در میان آنها تنها هشت گونه دارای صنف ابر سرباز بودند، در این صنف سربازها مسیرهای ورودی لانه را با کمک سرهای بزرگشان مسدود کرده و از ورود مهاجمان جلوگیری می کنند.
ایده تلاش برای برنامه ریزی مورچه های درحال رشد برای ساخت این ابرسربازها زمانی مطرح شد که محققان دریافتند گونه رایج دیگری از مورچه های فیدل که در کلونی خود از ابر سربازها برخوردار نیستند، به شکلی عجیب از سرهای بسیار بزرگی برخوردارند.
این مورچه های تغییر یافته شباهت زیادی به ابر سربازها در گونه هایی خاص از مورچه ها داشتند از این رو دانشمندان تصمیم گرفتند تا عامل تبدیل این مورچه های سرباز معمولی به ابر سربازها را دریابند. به گفته محققان زمانی که ملکه مورچه تخم گذاری می کند، هر یک از آنها متناسب با محیطی که در آن رشد می کنند، حرارت و موادغذایی که دریافت می کنند ویژه کاری خاص رشد می کنند، کارگر یا سرباز اما کلید تبدیل شدن به یک ابر سرباز به ماده شیمیایی خاصی بستگی دارد که به هورمون کودکی شهرت دارد.
براساس گزارش بي بي سي، از اين رو محققان دريافتند در صورتي كه اين هورمون در زماني مناسب به لارو مورچه ها برسد آنها را به ابر سربازها تبديل خواهد كرد.