به گزارش افتاب،در شهرستان سروستان فارس بنایی به نام بقعه شیخ یوسف بیضاوی وجود دارد که از چندی پیش در دست مرمت قرار گرفته است.

بخشهایی از بنای مذکور قدمتی قابل توجه دارد و مربوط به اوایل دوران اسلامی است و در نماهای این بنا از سنگهایی منقوش به صورت حکاکی به آیات و ادعیه قرآنی مزین شده و گچ بریها و آجر کاریهای زیبایی نیز دارد.

در بنا یک طاق بزرگ از دوران قدیمی تر و یک طاق با ۹ ستون مربوط به دوران نزدیک تر وجود دارد که با سنگ کار شده است.

اما در خصوص مرمتهای صورت گرفته در این بنا برخی از فعالان میراثفرهنگی و کارشناسان امر مرمت اعتقاد دارند که اصول استاندارد مرمتی در این بنا مورد توجه جدی و مطلوب قرار نگرفته است.


در این خصوص یک فعال میراثفرهنگی گفت: در بخشی از این بنا سنگ قبری وجود داشت که آن را وارونه در گوشه ای از بنا رها کرده اند.

وی توضیح داد: این سنگ قبر مربوط به دوران اسلامی و مزین به آیات قرآنی است که به سطل زباله تبدیل شده و کنار درگاه ورودی اول قرار گرفته است.

این کارشناس مرمت بناهای تاریخی تصریح کرد: سنگهایی که برای جایگزین کردن سنگهای قدیمی استفاده شده از نظر جنس و رنگ مطابق با سنگهای بنای مذکور نبوده و بندکشیهای بین سنگهای دیواره اطراف بنا به صورتی کار شده که قوانین مرمتی در این کار رعایت نشده و سنگهای بین این بند کشیها در بیشتر محلها تمیز نشده است.

وی ادامه داد: در چنین برنامه های مرمتی باید لکه ها، شوره ها و نوشته های رنگی و دیگر موارد اضافی روی سنگ زدوده شود و در آخر با مواد شیمیایی تایید شده سطح سنگ استحکام بخشی شود.

این فعال میراثفرهنگی اضافه کرد: برای محکم کردن و بخشیدن جانی دوباره به گچ بری و گل بریها باید با ماده ای به نام پریمال محکم شود، اما در مرمت این بنا با مقدار یک کیلو پریمال حدود ۳۰ متر مکعب از این تزیینات محکم شده است.

به هر حال به نظر می رسد در جریان مرمت بناهای مذکور حتما مسئولان امر روند مرمت را به صورت مستمر پیگیری کرده و شرایط بنا را در طول دوران مرمت رصد کنند تا اصول مرمتی در بناهای تاریخی به صورت کامل رعایت شود.