به گزارش شرق ،نخستین شکایت علیه این مرد را دختری ۲۰ ساله به نام مریم در سال ۸۸ مطرح کرد. او با مراجعه نزد ماموران گفت: به همراه نامزدم به پارک طالقانی رفته بودم و در حال حرف زدن بودیم که مردی جلو آمد. او خودش را مامور حراست معرفی کرد و درباره نسبت ما پرسید، بعد من را همراه خودش برد و در میان درختان ناگهان به من حمله کرد و مورد آزار قرار داد و پولهایم را هم به سرقت برد.

ماموران بعد از ثبت چند شکایت مشابه دیگر مامور قلابی را بازداشت کردند. او بعد از انکارهای اولیه به جرمش اقرار کرد و گفت با پرسه‌زدن در پارک طالقانی دختران و پسران جوانی را که با هم بودند، شناسایی کرده و سپس به این بهانه که آنها هیچ نسبتی با هم ندارند، دختر را با خودش همراه می‌کرد و مورد آزار قرار می‌داد.

در حالی‌که فضل‌اله ابتدا به ۲۰ فقره تجاوز متهم شده بود بعد از محاکمه در شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران در دو مورد مجرم شناخته و به مرگ محکوم شد. هیات قضات همچنین متهم را به دلیل رابطه نامشروع و سرقت به ۱۷۳ ضربه شلاق و هفت سال زندان محکوم کردند که این رای به تایید دیوان‌عالی کشور رسید و صبح امروز اجرا می‌شود.

اعدامی دیگر مردی است که با تعرض به دختری جوان به نام فریبا باعثشد او دست به خودکشی بزند. این پرونده روز ۲۸ اردیبهشت سال ۸۷ با مرگ فریبا به جریان افتاد و ماموران ابتدا نامزد وی را تحت بازجویی قرار دادند. او گفت: «من و فریبا قصد ازدواج داشتیم. هفته پیش از این حادثه او را به خانه‌مان دعوت کردم که ناگهان جلال به همراه دوستش بهرام به خانه ما حمله کردند. جلال از مدتی قبل از خانواده فریبا کینه داشت. او برای انتقام‌گیری فریبا را با تهدید چاقو به آشپزخانه برد و به او تجاوز کرد.»

بعد از روشن شدن ماجرا جلال دستگیر شد و به جرمش اعتراف کرد. او بعد از محاکمه در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد که این رای به تایید دیوان‌عالی کشور رسید.
در عین حال دو نفر از سه مرد افغان که در جاده بهشت‌زهرا(س) زنی را مقابل چشمان شوهرش مورد تجاوز قرار داده ‌بودند نیز در فهرست مرگ جای گرفتند. این دو مرد که در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری‌استان تهران محاکمه ‌شده‌اند، بهمن ماه دو سال قبل در جاده بهشت‌زهرا(س) زنی را مورد آزار قرار دادند.

زن جوان در شکایت خود به ماموران گفت: در جاده داشتیم می‌رفتیم که دو مرد گالن به دست را که کنار جاده‌ ایستاده ‌بودند، دیدیم. ما فکر کردیم آنها بنزین لازم دارند، توقف کردیم تا کمک‌شان کنیم؛ یکدفعه آن دو مرد به سمت ماشین آمدند و با چاقو ما را تهدید کردند. زن جوان ادامه ‌داد: آنها دست‌و‌پای شوهرم را بستند و بعد به سمت من حمله کردند و مورد آزار قرار دادند. مردان افغان چهار نفر بودند و من نتوانستم در برابر آنها مقاومت کنم؛ آنها از تجاوز به من فیلمبرداری هم کردند.

ماموران بعد از چندین روز تحقیق و بررسی در منطقه بهشت‌زهرا(س) متوجه شدند فیلمی به صورت بلوتوثبین مردم در حال رد ‌و بدل شدن است. با ردیابی این فیلم پلیس توانست مردان افغان را شناسایی کند و از آنجا که یکی از آنها به افغانستان فرار کرده ‌بود ماموران سه مرد دیگر را بازداشت کردند.

مردان افغان بعد از چندین روز بازجویی لب به اعتراف گشودند و گفتند زن جوان را مورد آزار قرار دادند و دستوپای شوهرش را هم بستند. سه مرد افغان بعد از چند جلسه بازجویی و محاکمه در شعبه ۷۷ دادگاه کیفریاستان تهران درحالیکه به تعرض به پنج زن دیگر نیز اعتراف کرده بودند، به اعدام محکوم شدند و با اعتراض به حکم پرونده به شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور رفتند. این حکم از سوی قضات دیوان مورد تایید قرار گرفت و برای استیذان نزد رییس قوهقضاییه فرستاده شد و با تایید آیتالله لاریجانی دو متهم برای اعدام پای چوبهدار میروند.