به نوشته روزنامه جام جم،به دنبال اطلاعات ارسالی به پلیس مبنی بر اینکه ۲۴ نفر با ارائه سند ازدواج تاریخ گذشته خود به ۲ جاعل اقدام به تغییر محتوای آن کرده و سپس با ارائه به یکی از بانکهای شهرستان بروجرد وام ازدواج دریافت کردهاند، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

کارآگاهان با اعزام به بانک و بررسی موضوع با مدارک جعلی و دستکاری شده مواجه شدند و اقدامات خود را برای دستگیری جاعلان آغاز کردند.

دراین راستا افرادی که تسهیلات غیرمجاز دریافت کرده بودند دستگیر و به جرمشان اعتراف کردند. با راهنمایی متهمان محل اختفای ۲ جاعل نیز شناسایی که هر دو در اقدام ضربتی ماموران دستگیر شدند.