به گزارش مهر،این زمین لرزه در ساعت ۹ و ۳۶ دقیقه امروز چهارشنبه رخ داده است.

مختصات این زلزله شامل عرض جغرافیایی ۲۸.۵۹ و طول جغرافیایی ۵۴.۱۶ است.

هنوز از خسارات این زلزله اخباری در دست نیست. گزارشات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

شهر پیر از توابع زرین دشت است.