به گزارش افکارنیوز،

 این دومین ازمون و خطای نرده کشی رواق های پل است  و این طرح برای اولین بار در کل تاریخ ساخت پل اتفاق می افتد. سی و سه پل یکی از چند پل های تاریخی اصفهان است که سالانه تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از آن دیدن میکنند.