به گزارش مهر، روزنامه هاآرتض این خبر را به نقل از یکی از دیپلماتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی نقل کرده و می نویسد : بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی به ایران می روند تا درباره فعالیت این کشور بررسی هایی را انجام دهند.

پیش بینی می شود بازدید از تاسیسات غنی سازی فردو که به تازگی آغاز به کار کرده در دستور کار بازرسان آژانس باشد.

روزنامه هاآرتض اشاره ای به تاریخ دقیق سفر بازرسان آژانس به ایران نکرده است.