به گزارش ايسنا، منطقه کرمانشاه، بر اساس گزارش منتشر شده در Proceedings of the National Academy of Sciences، اين گياه گلدار در خاکهاي ماسهاي در منطقهاي محدود از ساواناي استوايي سرادو در برزيل ميرويد.

این گیاه با نام Philcoxia minensis که دارای برگهای طبیعی بر روی زمین است تا انرژی را از خورشید دریافت کرده و دی اکسید کربن را به قند تبدیل کند، دارای شبکه‌ای از برگهای زیر زمین است که بسیار ریز بوده و هر یک به اندازه سر یک سوزن هستند.

این برگها دارای غده‌هایی هستند که ماده ای چسب مانند را ترشح می کنند که نماتودهای کوچک و کرمها را به دام می اندازند.

رافائل اوليوريا، گياهشناس دانشگاه کمپيناس در سائوپائولو از کاشفان اين گياه ميگويد: هرگز گياهي با برگهاي زير زميني نديده بودم و اصلا چنين ويژگي بي معنا بود، زيرا برگهاي زير زميني نميتوانند نور خورشيد را جذب کنند و بر اين اساس فرضيه اي را مطرح کرديم مبني بر اين که برگهاي زير زميني از کارکرد ديگري برخوردارند.