به گزارش باشگاه خبرنگاران، در مطلب ۱۳ راهکار یک خطی برای کاهش مصرف سوخت خودرو را به شما توصیه و یادآوری می کنیم.

۱ - کنترل باد لاستیک خودرو

۲ - کنترل بار صندوق عقب

۳ - بازدید منظم و سرویس خودرو

۴ - استفاده کمتر از گرم کن شیشه عقب، برف پاکن و بخاری

۵ - استفاده صحیح از دنده های بالا

۶ - استفاده کمتر از کولر در تابستان

۷ - گرم نکردن خودرو در صبح های زمستان

۸ - رعایت سرعت مجاز بین ۸۵ تا ۱۰۰ کیلومتر

۹ - ترمز گیری و شتاب گیری در صورت ضروت

۱۰ - رعایت فاصله از دیگرخودروها برای جلوگیری از ترمز ناگهانی

۱۱ - عدم به کارگیری استارت مداوم

۱۲ - جلوگیری از کم و زیاد کردن سرعت به صورت مداوم

۱۳-خاموش کردن موتور هنگام توقف های طولانی