به گزارش فارس،محمد علی بختیاری اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهر طرحهای متعددی با محوریت مبارزه با سرقت توسط مأموران این فرماندهی به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این ارتباط و در راستای اجرای طرحی ۴۸ ساعته مأموران تعداد ۳۱ سارق حرفه‌ای را دستگیر و ۳۶ فقره سرقت را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سوابقی چون سرقت خودرو، موتورسیکلت، اماکن خصوصی و موبایل در پرونده خود هستند، تصریح کرد: در این رابطه ۲۲ فقره سرقت خودرو، پنج فقره سرقت موتورسیکلت، چهار فقره سرقت داخل خودرو، دو فقره سرقت اماکن خصوصی و دو فقره سرقت موبایل کشف شد.

وی در ادامه گفت: فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در دستگیری سارقان بسیار جدی و قاطع بوده و با اجرای طرح‌های مختلف اقدام به شناسایی و دستگیری این مجرمان می‌کند که طرح مذکور با موفقیت‌های خوبی همراه بوده است.

بختیاری با بیان اینکه اجرای این طرح با شدت و جدیت تمام ادامه می‌یابد، بیان داشت: به تمام مجرمان و متخلفان هشدار داده می‌شود تا قبل از گرفتار شدن توسط پلیس از اعمال مجرمانه خود دست برداشته و به جامعه پاک و سالم بازگردند.

وی با بیان اینکه تاکنون تمامی مالباختگان شناسایی شدهاند، تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده راستای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.