به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از یو پی آی، تکه های یک کلاه خود دو هزار ساله رومی پس از گذشت ده سال توسط باستان شناسان بریتانیایی کشف شد.
براساس گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این کلاه خود متعلق به کلادیوس پادشاه رومی و ۴۳ سال پس از میلاد مسیح در بریتانیا کشف شده است.
این کلاه خود بیش از هزار تکه بوده که کارشناسان بریتانیایی طی ده سال موفق به جمع آوری آن شدند و آن را در موزه بریتانیایی مورد نمایش قرار دادند.
کلاه خود رومی بیش از دو هزار سال پیش در بریتانیا مدفون شدهبود که توسط کارشناسان باستان شناسی کشف شد.