به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از یو پی آی، عمیق ترین نقطه ای دریایی کره زمین سه مایل زیر آب دریا کاراییب واقع شده است.
براساس مطالعات محققان، این نقطه از زمین گرم ترین و عمیق ترین نقطه آب کره زمین است.
محققان موفق به کشف آب معدنی در این نقطه با دمای ۸۴۰ درجه فارنهایت شدند، این نقطه در زیر یک آتشفشان در زیر آب دریای کراییب کشف شده است.
نکته جالب توجه این است که علی رغم گرم بودن بیش از اندازه این آب ها حیات جانوری در این نقطه پیدا شده است که این امر موجب شگفتی کارشناسان محیط زیست شد.
محققان دانشگاه ملی اقیانوس شناسی بریتانیا کشف این نقطه را سرنخی برای مطالعات و اکتشافات بیشتر در مورد موجودات زیر دریا و پیدایش آنها می دانند و امیدوارند که با این کشف اطلاعات بیشتری بدست آورند.