به گزارش خبرانلاین،در ۴ سال گذشته یعنی از سال ۸۶ تا کنون سازمان تامین اجتماعی سه مدیر را بر خود دیده است.
ابتدا حسین ضیائی که از سازمان خدمات درمانی کشور به تامین اجتماعی آمد و توانست در طول مدت خدمت خود به افزایش بیمه شدگان و درآمدهای بیمه‌ای این سازمان کمک کند.

جایگزین او علی ذبیحی بود که کارش را با تعطیلی روزنامه خورشید برای جلوگیری از ریخت و پاشها شروع کرد. اما موج اعتراض‌های بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و جامعه کارگری و از همه مهم‌تر کارکنان سازمان تامین اجتماعی به آنجا رسید که جهرمی، وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی عطای این مدیر را به لقایش بخشید و او را از کار برکنار کرد تا او راهی وزارت صنایع و معادن وقت شود.

سرانجام در پاییز ۸۹ قرعه به نام رحمت‌الله حافظی افتاد و وی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ساختمان سازمان تامین اجتماعی در میدان آزادی رفت. در زمان حافظی بود که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. پس از قوس و فراوانهایی که این تحقیق و تفحص داشت سلیمان جعفر زاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از اختلاس یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر دادو با اشاره به اینکه حجم تخلفات رخ داده بیش از سه هزار میلیارد تومان است، اعلام کرد که هیئت رئیسه مجلس مانع از ادامه تحقیقات در این باره شده است.
حالا باید دید چه کسی با رفتن حافظی بر صندلی سازمان تامین اجتماعی که این روزها حیاط خلوت دولت شده است جلوس خواهد کرد؟