انتشار تصاویری از مرد جوان که در حال خوردن عقرب زنده است در فضای مجازی، واکنشهای زیادی را در پی داشت.
همچنین تصاویری از این مرد انگلیسی منتشر شده که ۱۰ موش مرده را در بشقابی چیده و به عنوان غذایی اشتهاآور به آن‌ها نگاه می‌کند!

کول که ساکن جنوب غرب لندن است می‌گوید که قصد دارد کاملا آزاد و رها زندگی کند.