به گزارش ايسنا، اين خوشه كهكشاني جديد كه الگوردو به معناي چاق يا بزرگ در زبان اسپانيايي نام گرفته، در پي تصادم دو كهكشان زيرخوشهاي جداگانه با سرعت چندين ميليون كيلومتر در ساعت شكل گرفته كه نور آن پس از طي هفت ميليارد سال به زمين رسيده است.

به گفته دانشمندان این خوشه جوان بیشترین میزان پرتو ایکس را نسبت به دیگر خوشه‌های در چنین فاصله‌ای ایجاد کرده است.

خوشه‌های کهکشانی بزرگترین اجسام جهانی به شمار می‌روند که با گرانش به هم متصل باقی مانده‌اند. فرایند شکل‌گیری آنها در زمان ادغام کهکشانهای کوچکتر به میزان ماده و انرژی تاریک موجود در جهان در آن زمان بستگی دارد، از این رو بررسی این خوشه‌ها می‌تواند به درک بهتر این هویت‌های اسرارآمیز فضایی کمک کند.

دانشمندان اين خوشه چاق را در پي شناسايي يك تحريف در تابش زمينه كيهاني كشف كردند. اين درخشش كمرنگ در حقيقت باقي مانده اولين نور از انفجار بزرگ در ۱۳.۷ ميليارد سال پيش است. اين تابش از تعامل انفجار بزرگ با الكترونها در گاز داغ خوشههاي كهكشاني باقي مانده كه ظاهر درخشش زمينه را در منظر زمين تحريف ميكند. هرچه خوشه متراكمتر و بزرگتر باشد، اين تاثير نيز بزرگتر است.