به گزارش پانا به نقل از هلث دی نیوز، کودکانی که با روش سزارین متولد می شوند بیش از سایر کودکان تا قبل از سه سالگی در معرض خطر بروز آسم هستند.
براساس مطالعات اخیر محققان نروژی، کودکانی که به این روش متولد می شوند بسیار بیشتر از سایر کودکانی که با روش طبیعی متولد شده در معرض بروز بیماری های آلرژی زا و آسم هستند.
محققان با مطالعه بر روی ۳۷ هزار کودکی که از طریق سزارین و طبیعی متولد شدند به این نتایج دست یافتند.
این مطالعات حاکی بر بروز آسم در سه ساله اول زندگی کودکان سزاریانی بوده است.
زایمان به روش سزارین تاثیرات بسیار منفی بر روی مادر و نوزادان می شود.