به گزارش افکارنیوز،

موقوفه مهین الملک مزینانی در منطقه ۱۱، خیابان شیخ هادی قرار دارد و در دهه های اخیر بدون آن که بهره برداری مشخصی از آن شود، رها شده بود.
توافق شهرداری تهران برای تبدیل یکی از خانه های تاریخی به کافه کتاب در حالی است که در روزهای گذشته عملیات احیا و بازسازی دروازه حضرت عبدالعظیم حسنی و دروازه غار به اتمام رسید و دروازه دولت نیز در انتظار آغاز عملیات مرمت است.