به گزارش افکارنیوز،

زهرا صدراعظم نوری در خصوص آبیاری پارک‌ها گفت: در آبیاری پارک‌ها از آب غیرشرب استفاده می‌شود و همچنین هماهنگی‌های لازم با شرکت آب و فاضلاب صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که اعلام شده شهرداری بدهی به اداره برق بابت برق پارک‌ها دارد، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم اما حتماً شهرداری برای روشنایی پارک‌ها با شرکت برق منطقه‌ای و سازمان آبفا تعاملاتی دارد.

نوری با بیان اینکه به صورت معمول استفاده از این امکانات بر اساس ضابطه و قانون است، گفت: از هر نوع انشعاب برقی نمی‌توان استفاده کرد حتما باید برق انشعاب آن منطقه را تأمین کند در غیر این صورت کار غیرقانونی است.

وی در خصوص ایمنی پارک‌ها گفت: ایمنی فضای شهری و فضاهای عمومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت شورا با اشاره به اینکه باید در فضاهای عمومی تجهیزات استاندارد لازم را داشته باشد، گفت: چرا که شهروندان از این وسایل استفاده می‌‌کنند و نباید با مخاطره روبه‌رو شوند.

نوری با تأکید بر این موضوع که در پارک‌ها وسایل و تجهیزات حتماً باید استاندارد لازم را داشته باشد، گفت: پیمانکارانی که در پارک‌ها فعالیت می‌کنند باید تجهیزات و وسایل را ایمن کنند مخصوصاً وسایل کودکان را که باید نکات ایمنی در آنها رعایت شود و این موضوع جزو تعهدات است و اگر عمل نکنند خلاف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در شهرداری شرکت شهر سالم، اداره کل سلامت و مدیریت محیط زیست بر روی مسأله ایمنی و محیط زیست تأکید فراوان دارد واین موضوعات را پیگیری می‌کند، گفت: با یک دانشگاه هم قرارداد همکاری در این زمینه بسته شده است و این موضوع در برنامه کار کمیسیون سلامت و ایمنی قرار دارد.

رئیس کمیسیون سلامت شورا با بیان اینکه وضعیت ایمنی پارک‌ها خوب است، گفت: فقط یک مورد در یکی از پارک‌ها حادثه داشتیم و به غیر از آن مورد ناایمنی از پارک‌ها گزارش نشده است البته وظایف مناطق است که به طور مداوم این موضوع را پیگیری کنند.