گروه اجتماعی- ابوالفضل قناعتی عضو چهارمین شورای اسلامی شهر وروستا در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به برنامه بودجه سال 97 شهرداری تهران گفت: بودجه سال 97 برگرفته از بودجه پنج ساله دوم است هر چند ممکن است اعضای شورای پنجم تغییرات جزیی درآن داده باشند. نه ماه از سال 97 باقی مانده که سه ماه آخر آن صرف برنامه نویسی بودجه سال آتی می شود از این رو فرصت زیادی در سال جاری برای انجام پروژه های مورد نیاز شهر باقی نمانده است. به نظر میرسد اتاق فکر و برنامه ریزان شهرداری وشواری شهر تمهیدات خاصی برای این مساله نیاندیشده اند چرا که فعالیت قابل توجهی که نشان از اختصاص بودجه در پروژه های جدید یا تکمیل پروژه های نیمه کاره باشد نیست.

وی دراین باره افزود: به هر حال شهرداری موظف به تخصیص بودجه به پروژه هایی است که هر کدام کد پروژه های خاص خود را دارند که از آن میان می توان به موضوعاتی چون گسترش حمل ونقل شهری درناوگان اتوبوسرانی یا مترو، شهر سازی, ردیف های فرهنگی، اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد که تمامی این سازمانها ونهادها به نوعی با شهرداری در ارتباط هستند وبراساس کد پروژه های تعریف شده در برنامه پنح ساله دوم ردیف بودجه وبرنامه ای برایشان تعریف شده است.

قناعتی با انتقاد از عملکرد ضعیف نظارتی شورای شهر خاطر نشان شد: به هر حال انتظار می رود طبق کتابچه بودجه و برنامه وجدول زمانی که برای سال جاری تعریف شده، شهرداری با اختصاص بودجه به موارد یاد شده تعهدات خود را در قبال شهر وشهروندان به منصه ظهور برساند. دراین بین نباید از نقش شورای شهر در پیشبرد یا عدم پیشرفت کار غافل شد.

متاسفانه به نظر می رسد نقش نظارتی شورای شهر تهران وکمیته های نظارتی شهرداری به خوبی ایفا نشده چنانچه ما دردوره های گذشته ماهیانه موفق به افتتاح یک ایستگاه مترو می شدیم در حالی که در یک سال گذشته باید حداقل ده ایستگاه مترو راه اندازی می شد نه تنها چنین کاری انجام نشده بلکه بسیاری از پروژه های نیمه کاره وبه بهره برداری رسیده از جمله خطوط 6 و7 نیز در ابهام به سر می برند و به حال خود رها شده ومتوقف گشته اند.

عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان شد: بی شک شورای شهر باید جوابگوی این موضوع باشد که آیا در سه ماه اول سال جاری آیا بودجه لازم در اختیار سازمانها ، نهادها ومناطق قرار گرفته است یا خیر؟ اینکه پیشرفت های فیزیکی پروژه ها درشهر تهران در چه وضعیتی است نیزموضوعی است که اعضای شورای شهر را نسبت به پاسخگویی به آن موظف می کند.

قناعتی درپایان با مبهم خواندن فعالیتهای شهرداری وشورای شهر تهران عنوان کرد: متاسفانه ابهامات زیادی در فعالیتهای شهرداری وشورای شهر دیده می شود.با آنکه دم از مدیریت روشن وشفاف می زنند اما تمامی تصمیم گیریها در پس پرده انجام می شود و مردم در بی خبری محض از عملکرد این دونهاد مدیریتی شهری به سر می برند. متاسفانه خروجی فعالیتهای شهری مشخص نیست از این رو نمی توان به طور قطع عنوان کرد که یا کاری انجام نشده یا اگر کاری انجام میشود منتظر پایان یافتن آن واطلاع رسانی به مردم هستند.همه چیز درابهام به سر می برد واز ظاهر امر نمی توان متوجه شد که آیا مدیران شهرداری وشورا برای سال 97برنامه های عمرانی فرهنگی خاصی در نظر گرفته اند یا خیر؟گویا باید همچنان منتظر ماند! در نهایت می توان گفت ظاهر اقدامات شورای شهر وشهرداری تهران نشان می دهد تا کنون قدم بلندی برای این موضوعات برداشته نشده وشاهد انجام اقدامات خاصی دراین حوزه از سوی دو نهاد یاد شده برای شهر تهران نبوده ایم.