به گزارش افکارنیوز،

زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت:پیرو بند "ب" تبصره هشتم بودجه مصوب سال 97 شهرداری تهران، مبنی بر اینکه درآمد حاصل از ردیف 160308 با عنوان "وصول جرایم قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران" صد در صد تخصیص یافته قلمداد میشود و سازمان بوستان ها و فضای سبز مکلف است درآمد مذکور را صرفاً در ردیف 301024572 با عنوان "تملک و احیا باغات با اولویت مناطق 7، 9، 10، 11، 17 و 20" به مبلغ دویست میلیارد ریال هزینه کنند.

وی ادامه داد:بر اساس گزارشهای دریافتی میزان تحقق درآمد حاصل شده از ردیف مذکور طی دو ماه ابتدای سال جاری مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال است (که طی بررسی های انجام شده از مناطق بیست و دوگانه شهر تهران این میزان بیشتر از مبلغ عنوان شده است) مع الوصف با گذشت قریب به سه ماه از سال جاری ،کارسازی لازم جهت تخصیص این درآمد به سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران جهت تملک و احیا باغات با اولویت یاد شده انجام نپذیرفته است.
رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران یادآور شد: در صورتی که در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کلیه درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان ها از تاریخ 01/04/96 به طور مستقیم به حساب سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی واریز شده است وتا قبل از تاریخ مورد اشاره ، در سه ماهه اول سال 96 به دلیل عدم واریز مستقیم عوارض موصوف  به حساب سازمان، علیرغم وصول مبلغ دویست و نود و نه میلیارد ریال ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بهره ای از عوارض مورد وصول نداشته است.
وی تصریح کرد: مبلغ وجه واریزی طی نه ماه ، از تاریخ 01/04/96 تا 29/12/96 مبلغ یک هزار و یکصد و شصت میلیارد ریال بوده است و این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ یکصد و نود و هفت میلیارد ریال بوده که مستقیماً به حساب سازمان واریز شده و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به میزان دریافتی حاصله در حال انجام مأموریت های محوله است.
این عضو شورا گفت:از آنجا که در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی در لایحه بودجه 97 مصوب شد تمام واحدها ، مناطق ، سازمان ها و شرکتهای تابعه و موسسات وابسته به شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب های درآمدی خزانه شهرداری واریز نمایند،از شهردارمحترم تهران انتظاردارم ضمن تاکید بر شفافیت، سازوکاری اتخاذ نمایند تا درآمد حاصل از عوارض و جرایم موصوف به موقع به سازمان بوستان ها و فضای سبز جهت تملک باغات در مناطق شش گانه  تخصیص یابد.