به گزارش افکارنیوز،

سردار تقی مهری گفت: با اصل آموزش مخالف نیستیم اتفاقا هر چقدر آموزش اصولی‌تر انجام شد و بیشتر باشد بهتر است و رانندگان جدید با تسلط بیشتری اقدام به رانندگی می‌کنند.

مهری با اشاره به تخلفاتی که در آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی اتفاق می‌افت،د گفت: از ابتدا نیز پلیس راهور متولی آموزش رانندگی به متقاضیان اعلام شده  بود و اگر هیات وزیران تصویب کند فعالیت آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی در سطح شهر‌ها متوقف شده و سازو کار تعلیم رانندگی و آموزش آن به کلی تغییر می‌کند.


سردار مهری ادامه داد:در صورت تایید نظر هیات دولت جزییات آموزش‌های جدید اطلاع رسانی خواهد شد.