به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا حافظی گفت: در حال حاضر ۶۵۰ هزار خیر مدرسه‌ساز در داخل کشور و ۱۰۰۰ خیر مدرسه‌ساز در خارج از کشور فعالیت دارند.

وی اضافه کرد که ۴۵۰ شهرستان مجمع خیرین مدرسه‌ساز را تشکیل داده‌اند .

به گفته حافظی، مجمع خیرین مدرسه‌ساز در سراسر جهان حضور فیزیکی دارد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز ایران گفت: ۱۰ درصد مردم کشورمان در خارج از کشور حضور دارند که مجمع خیرین مدرسه‌ساز برای فرزندان آنها مدارس ایرانی با معلمان ایرانی احداث کرده است.