به گزارش افکارنیوز،

فاطمه عباسی رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: اعتبارات حوزه پیشگیری از اعتیاد و درمان آن در سال جاری افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون سقف نهایی برای اختصاص بودجه‌ در سال جاری برای پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور مشخص نشده است و طی روزهای آینده این بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: تنها مبلغی که تاکنون برای بحث پیشگیری از اعتیاد و درمان آن برای سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته شده است، حدود 20 میلیارد تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه است.

عباسی در ادامه تاکید کرد: بودجه مورد نیاز برای فعالیت‌های سازمان بهزیستی کشور در خصوص پیشگیری و درمان اعتیاد از سوی سه دستگاه ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه پیشگیری و درمان اعتیاد متناسب با بودجه‌ای که به آن اختصاص داده خواهد شد، تعیین شده و در نهایت اجرایی می‌شوند.