موزه باستان شناسی اردبیل که یکی از زیباترین موزه‌های کشور به لحاظ معماری است، روایتگر تمدن یک میلیون ساله‌ای است که به عقیده کارشناسان قدیمی‌ترین تاریخ اکتشافات باستان شناسی کشور محسوب می‌شود.

کد خبر: 751182