به گزارش افکارنیوز،

از روز دهم ماه مبارک رمضان تا 10 روز بعد از عید فطر، یعنی در 30 روز ، می خواهیم به کمک یکدیگر، 30 بیمارن مبتلا به سرطان را انشاءالله نجات دهیم. این 30 بیمار، همگی مستمند هستند و حتی در تأمین مایحتاج روزمره شان نیز مشکل دارند و در این میان، بیماری سرطان نیز بر زندگی آنها و خانواده هایشان سایه افکنده است. آنها روزگار سختی را در میان تنگدستی و بیماری صعب العلاج سرطان می گذرانند.
بیمارستان خیریه امید، این بیماران را تحت پوشش خود قرار داده است و البته این ها ، تنها بخشی از صدها بیماری هستند که در این مرکز درمانی خیریه، تحت مداوایند.
با همکاری بیمارستان خیریه امید، فهرست 30 بیماری که از بقیه بیماران فقیرتر و نیازمندتر هستند را از روی پرونده هایشان استخراج کردیم و اینک می خواهیم با کمک کاربران خیر و انساندوست فضای مجازی، نور امیدی بر زندگی این افراد تهیدست بیفکنیم.
بیمارستان خیریه امید، در ارومیه است و بیماران مبتلا به سرطان در شمال غرب کشور را تحت پوشش قرار می دهد. (گزارش کار ای انجمن را در این لینک بخوانید)

این فراخوان به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این 30 بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد. یعنی هر کمکی که می کنید در واقع به 30 نفر کمک می کنید.
در نجات این 30 انسان سهیم باشیم؛ ناامیدشان نکنیم و لبخند سلامتی را بر لبانشان بیاوریم.

این درگاه پرداخت آنلاین است؛ هر اندازه می توانیم و از دست مان بر می آید کمک کنیم به نیت سلامتی عزیزان مان.

لیست بیماران بی بضاعت :

1 
مبتلا به کانسر(سرطان) ریه
–به شماره پرونده 15-97 
–بیمار متولد 1361-از آبان 96 تحت درمان -دفترچه تامین اجتماعی دارند- بیمه کارگری- -مبلغ بیمه ماهانه 80 هزار تومان ماهانه- متاهل- دارای دو فرزند-محصل - همسر 27 ساله – خانه دار- منزل استیجاری- اجاره ماهانه 350 هزار تومان- منبع درامد یارانه وکمک برادر
هزینه:بستری ودارو به صورت ماهانه حداقل 300 هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری - آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک ونیم میلیون تومان میباشد .با توجه به اینکه سرپرست خانوار بیمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دوهفته یکبار

 
کانسر:متاستاتیک/ ریه
شماره پرونده:366-96 
–متولد1351-مجرد- خانه دار- با خانواده زندگی میکند- پدر 75 ساله مددجوی کمیته- از کارافتاده است- منزل استیجاری- اجاره ماهانه 450 هزار تومان- منبع درامد یارانه ومستمری کمیته امداد

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری های مداوم - آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی چهار میلیون تومان میباشد
ساکن ارومیه
دوره درمان :در ماه 4 بار

3
- شماره پرونده:22-96
-کانسر پستان
- متاهل- متولد 1345-همسر متولد1351-کارگر ساختمانی- بیمه روستایی- منزل شخصی- 3فرزند- دو دختر –یک دختر محصل – یک پسر محصل- منبع درامد یارانه –کار همسر- از سال 95 تحت درمان-
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن شبستر
دوره درمان:هر21 روز یکبار

4
- شماره پرونده:118-96 
–کانسر مغز
- متولد 1349- سرپرست-کشاورز بود- روی زمین دیم- از سال96 تحت درمان- روستایی- منزل شخصی- 4 فرزند دارد- سه دختر متاهل خانه دار- یک پسر متاهل کارگر-منبع درامد یارانه – کشاورزی- کمک پسر –هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره دو و نیم میلیون تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن میاندوآب
دوره درمان:هر 21 روز یکبار

5
- شماره پرونده 235-93
-متولد1345- سرپرست- روستایی- کارگر ساده- مددجوی کمیته امداد - از سال92 تحت درمان- دارای دو دختر متاهل خانه دار ودو پسر –متاهل- کارگر- منزل شخصی- منبع درامد: یارانه – مستمری کمیته

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست خانوار بیمار است .
ساکن میاندواب
دوره درمان:21 روز یکبار

6 
- شماره پرونده 91-68
- کانسر پستان
- متولد1356- از سال 91 تحت درمان – همسر کارگر- 38 ساله- دو فرزند دختر محصل دارد- منبع درامد یارانه – کار همسر- منزل استیجاری- اجاره ماهانه 250 هزار تومان 
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه دروه درمان طولانی شده است .
ساکن نقده
دوره درمان: هر 21 روز یکبار

7
- به شماره پرونده 69-94
-کانسر پستان
- ازسال 94 تحت درمان- متولد1346- خانه دار- همسر فوت کرده- مددجوی بهزیستی- دارای یک پسر معلول- منبع درامد یارانه ومستمری بهزیستی  
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد سرپرست است ودوره درمان طولانی شده است .
ساکن پیرانشهر
دوره درمان:هر21 روز یکبار


- شماره پرونده 95-248
-کانسر تیرویید
- متولد1360-متاهل- خانه دار- همسر متولد13581- به دلیل سقوط از ارتفاع فاقد درامد  و زمین گیر- استیجاری- اجاره ماهانه480 هزار تومان- دو فرزند دوقلو محصل- 12 ساله دارد- منبع درامد کمک خواهر شوهر- یارانه- کمک مردم وخیرین هزینه ها:دارو ودرمان وایاب وذهاب به تهران بابات درمان هردوره 500 هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد .بیمار ماهانه به تهران مراجعه می کند . 
ساکن پیرانشهر
دوره درمان:هر دو هفته یکبار

9
- شماره پرونده 285-94 
– کانسر سارکوم
- بیکار- از سال 94 تحت درمان- پدر از سال 96 نیز مبتلا به کانسر شد- بعد از یک سال فوت کرد- بیمار به دلیل نوع بیماری نیاز به ساکشن برای تمیزی زخم- جراحی مکرر زخم- پانسمان کامفیلد دارد – با خانواده زندگی میکند- منبع درامد یارانه وکار خواهر ها 
هزینه ها: جراحی(هر دوره 15 میلیون تومان )-ساکشن(سه میلیون تومان)پانسمان کامفیلد هر دوره 15 روزه یک میلیون تومان 
ساکن ارومیه
دوره درمان هر15 روز یکبار

10 
- شماره پرونده69-91
-مبتلا به توده های متعدد خوش خیم که دایم نیاز به جراحی دارند- متولد1363- همسر به دلیل بیماری طلاق گرفته- سرپرست سه فرزند محصل زیر 11 سال میباشد- مددجوی کمیته- منزل استیجاری- اجاره ماهانه 400 هزار تومان- منبع درامد یارانه بنیاد کودک- مستمری کمیته

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد درامد –فاقد سرپرست میباشد .
ساکن ارومیه
دوره درمان ماهانه

11
- شماره پرونده40-97
- کانسر مری
- متولد1319- خانه دار- همسر در سال57 فوت کرده- بیمار روستایی –مددجوی کمیته- 5 فرزند دارد- سه پسر متاهل- دو دختر متاهل- منبع درمامد یارانه مستمری کمیته تنها در روستا زندگی میکند –
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد سرپرست است .
ساکن پلدشت
دوره درمان هر 21 روز یکبار

12
-  شماره پرونده 97-41
- کانسر روده
- متولد1354-سرپرست- روستایی- 5 فرزند دارد- کارگر فصلی بوده –همسر خانه دار- منبع درامد یارانه وکارگری خود بیمار – کارگری همسر بیمار 

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است.
ساکن پلدشت
دوره درمان هر 21 روز یکبار

13 
–شماره پرونده 36-96
- کانسر رحم
- متولد1363- از دی سال95 تحت درمان- خانه دار- همسر کارگر ساختمان- داررای دو فرزند محصل- منزل شخصی- منبع درامد یارانه وکارگری همسر
هزینه ها:داروهای شیمی درمانی 350 هزار تومان هر دوره 
ساکن میاندواب
دوره درمان :هر21 روز یکبار 

14
شماره پرونده31-96
–کانسر پستان
منبع درامد یارانه وکمک برادر
- متولد 1350-متاهل- مددجوی کمیته- از سال95 تحت درمان خانه دار- همسر مسافر کش- دارای سه فرزند- محصل- منبع درامد یارانه- مستمری کمیته- کار همسر 
هزینه :داروهای شیمی درمانی هر دوره 500 هزار تومان 
ساکن مهاباد
دوره درمان هر21 روز یکبار

15
- شماره پرونده 328- 96
- کانسر پستان
- متاهل - متولد1347- خانه دار- همسر متولد1352- روستایی- کشاورز- دو فرزند دختر محصل دارد- تحت پوشش کمیته- امداد- منزل شخصی- از مهر96 تحت درمان- منبع درامد کار همسر و یارانه 
هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره 150 هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه – معیشت-بستری - آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک ونیم میلیون تومان می باشد.با توجه به اینکه دوره درمان بیمار به صورت هفتگی میباشد .
ساکن:ارومیه
دوره درمان هفتگی 

16 
- شماره پرونده 319-96
–کانسر پستان
- متولد1359- خانه دا-ر همسر متولد1352- کارگر ساده- دارای دو فرزند- روستایی- منبع درامد یارانه و کارگری همسر- اجاره نشین- اجاره ماهانه400 هزار تومان
هزینه: داروهای شیمی درمانی هر دوره350 هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن خوی
دوره درمان 21 روز یکبار

17 
- شماره پرونده 9-97
- کانسر کارسینوما
- متولد1364- متاهل- کارگر فصلی- منزل استیجاری با جاره 300 هزار تومان- همسر متولد1367- خانه دار- منبع درامد یارانه وکارگری بیمار- 
هزینه:داروی شیمی درمانی هر دوره 200 هزار تومان 
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی دومیلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان هر دو هفته یکبار

18 
-شماره پرونده330-96
- کانسر لگن  
- متولد1371- متاهل- مددجوی کمیته امداد - کارگر کارواش- همسر متولد1370 و همزمان مبتلا به کانسر مغز- هر دو همزمان تحت درمان در بیمارستان امید- منبع درامد یارانه- ومستمری کمیته-  روستایی 
هزینه ها: داروی همسر وبیمار هر دوره 4 میلیون تومان 
 
ساکن:سلماس
دوره درمان هر دو هفته یکبار

19
-شماره پرونده282-94
- کانسر پستان
- متولد1359- متاهل- خانه دار- همسر راننده تاکسی- 43 ساله- دارای دو فرزند محصل- منزل استیجاری- اجاره ماهانه300 هزار تومان- شهری- منبع درامد کار همسر ویارانه

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه دوره درمان طولانی شده است .
ساکن مهاباد
دوره درمان :هر21 روز یکبار

20
- شماره پرونده82-95
- کانسر پستان
- متولد 1354- خانه دار- متاهل- دارای سه فرزند محصل- همسر 45 سال- کارگر- روستایی – 2 راس گاو شیر ده دارند .منبع درامد یارانه ودامداری 
هزینه: داروی شیمی درمانی هر دوره 150 هزار تومان
ساکن میاندواب
دوره درمان:هر دو هفته یکبار
 

21
- شماره پرونده95-95
- کانسر کبد
- متولد1370- دارای دو همسر- پدر با مادر بیمار وفرزندان ارتباطی ندارد وکلیه هزینه های درمانی توسط کار برادر که ام دی اف کار است تامین می شود ودر روستا زمین زراعی دارد که درامد از کشاورزی هم میباشد- بیمار از سال 95 تحت درمان –منبع درامد یارانه و کار برادر
هزینه:داروهای شیمی درمانی هر دوره3 میلیون تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه پدر با بیمار ارتباطی ندارد وخود بیمار هم به دلیل طولانی شدن دوره درمان قادر به کار نمیباشند وفاقد درآمد میباشند .
ساکن:ارومیه
دوره درمان:هر21 روز یکبار

22 
- شماره پرونده367-96
- کانسر پستان 
– متولد1355- خانه دار -همسر متولد1347- جراحی قلب کرده واز کار افتاده است- روستایی- سه فرزند دختر دارد- یک متاهل- دو مجرد خانه دار- یک دختر محصل- منبع درامد یارانه خیریه خوی ویارانه 
هزینه :داروهای شیمی درمانی هر دوره150 هزار تومان 
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست به دلیل عمل قلب باز امکان اشتغال ندارد.
ساکن خوی
دوره درمان 2 هفته یکبار

23 
- شماره پرونده345-96
- کانسر پستان
- متولد1365- خانه دار- همسر متولد1353- کارگر فصلی- دارای دو فرزند محصل- منزل استیجاری- اجاره ماهانه 330 هزار تومان- منبع درامد یارانه- کمک فامیلا- کارگری همسر- 
 

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و  هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره550 هزار تومان است.
ساکن اشنویه
دوره درمان :21 روز یکبار

24 
-شماره پرونده307-96
-کانسر معده
- متولد 1356- سرپرست- متاهل- دارای دو فرزند محصل- کارگر میدان میوه وتره بار- منبع درامد یارانه وکارگری بیمار- 
هزینه:داروهای شیمی درمانی- بستری- آزمایش- سونوگرافی- معیشت- وهر دوره600 هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس-بستری - سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی دومیلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار خود سرپرست میباشد .در بازدید از منزل نیز مشخص شده که ایشان از حداقل های ضروری برای زندگی (آب اشامیدنی وبرق)نیز بهره مند نیست.
ساکن:ارومیه
دوره درمان:هر هفته

25 
- شماره پرونده363-96
- کانسر ریه
- متولد1314- بیکار-سرپرست-همسر خانه دار- بیمار مددجوی بهزیستی- یک پسر معلول دارد- با خانواده زندگی میکند- 3پسر متاهل داشته که کشاورز میباشند ویک دختر متاهل خانه دار- منبع درامد یارانه- مستمری کمیته –کار پسر بزرگ خانواده –
 

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛ معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشدو هزینه  اروهای شیمی درمانی هر دوره 200 هزار تومان است. با توجه به اینکه سرپرست بیمار است ویک فرزند معلول نیز در خانواده وجود دارد .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دو هفته یکبار

26
- شماره پرونده138-94
- کانسر پستان
- متولد1346- خانه دار- متاهل- همسر 55 ساله- کارگر روستا- به دلیل بیماری وعدم پرداخت هزینه ها از همسر جدا شده- دارای دو فرزند –خانه دار متاهل- با دختر بزرگ زندگی میکند که دختر مستاجر وهمسرش کارگر ساختمانی است واز سال94 تحت درمان است/

ساکن خوی
دوره درمان:هر 21 روز یکبار

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروی شیمی درمانی هر دوره100 هزار تومان است.با توجه به طولانی بودن دوره درمان وهمچنین فاقد سرپرست بودن.

27 
 شماره پرونده287-94
- کانسر معده
-از کار افتاده- متولد1313- مددجوی کمیته- سرپرست- از سال92 تحت درمان- همسر 60 ساله- خانه دار- داری 5 فرزند- متاهل- جدا از خانواده- دو دختر متاهل- خانه دار- سه پسر متاهل- کارگر –منبع درامد یارانه ومستمری کمیته
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشدهزینه و داروهای شیمی درمانی هز دوره150 هزار تومان است.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است- دوره درمان طولانی و از کار افتاده میباشد .
ساکن ارومیه 
دوره درمان :21 روز یکبار

28 
-شماره پرونده45-97
-کانسر نخاع
- متولد1367- متهال- خانه دار- همسر متولد1361- کارگر ودست فروش- اجاره نشین- اجاره ماهانه380 هزار تومان- دارای دو فرزند پسر محصل- منبع درامد یارانه- کمک مردم- کارگری همسر 
 

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروهای شیمی درمانی- بستری هردوره250 هزار تومان است.
ساکن شاهین دژ
دوره درمان:هر21 روز یکبار

29 
- شماره پرونده27-97
- کانسر روده
- خانه دار- متولد1342- همسر متولد1341- کشاورز- روستایی- دارای زمین دیم- 3 فرزند دارد- دختر خانه دار- دختر محصل- دختر محصل- منبع درامد یارانه وکار همسر که جراحی قلب شده و از کار سنگین معاف است

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره180 هزار تومان است.با توجه به جراحی قلب باز همسر ؛امکان اشتغال ندارد.
ساکن میاندواب
دوره درمان هر21 روز یکبار

30 
-شماره پرونده35-97
- کانسر ریه
- متولد1326- سرپرست- کارگر بوده- در حال حاضر بیکار- 8 فرزند دارد- 5 دختر متاهل- جدا از خانواده وسه پسر که متاهل و کارگر میباشند وبیمار با یک پسر خود همراه 3 نوه- عروس- همسر در یک منزل روستایی زندگی میکنند که نوه ها مشکل ژنتیکی  وتشنج دارند- تنها درامد یارانه وکارگری پسر 

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی—بستری ایاب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره120 هزار تومان است.با توجه به اینکه سرپرست بیمار میباشد وامکان اشتغال ندارد.
ساکن ارومیه
دوره درمان هر 2 هفته یکبار
 

می خواهم آنلاین کمک کنم (کلیک)

 

یک حرکت زیبای انسانی: 30 روز - 30 بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)