به گزارش افکارنیوز،

علیرضا سلیمانی اظهار داشت: طبق بررسی فنی کمیته  مصداق تجهیزات پزشکی، دستگاههای کوچک کننده بینی که در شبکه‌های ماهواره ای تبلیغ می‌شوند،  اثربخشی و کارایی ندارند.

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: به علت عدم وجود مدارک و مستندات معتبر در مورد میزان اثربخشی و کارایی دستگاه کوچک کننده بینی (که برای کوچک کردن و فرم دادن بینی‌های گوشتی و غضروفی از طریق اعمال ویبره و حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد)، برابر بررسی فنی دستگاه مذکور در کمیته مصداق تجهیزات پزشکی با حضور متخصصین و اساتید فن، در حال حاضر وسیله مذکور به لحاظ عملکردی مورد تائید وزارت بهداشت نیست.