به نوشته روزنامه مردم سالاری، با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور آقاي موسوي، داديار شعبه پنجم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات در اداره یازدهم، پدر فقدانی(محمدصادق) در خصوص زمان خروج پسرش از خانه به کارآگاهان گفت: " در روز پنجم دی قرار بود تا پسرم به همراه یکی از دوستانش به هویت نقی. الف و برای خرید کاپشن به تهرانپارس رفته و به همین علت در ساعت ۳۰:۱۹از منزل خارج شد; در حالیکه من و مادر محمدصادق تصور می کردیم که او به همراه دوستش به تهرانپارس رفته، نقی(دوست محمدصادق) به درب خانه مراجعه و سراغ محمد را گرفت و ما در پاسخ به او عنوان کردیم که محمد قرار بوده تا پیش وی برود ". با توجه به اظهارات پدر فقدانی مبنی بر اینکه پسرشان به قصد ملاقات با " نقی. الف " از منزل خارج و پس از آن هیچ کس محمدصادق را ملاقات و یا مشاهده نکرده بود، کارآگاهان اداره یازدهم با انجام هماهنگی قضایی لازم نقی. الف(۱۸ ساله) را در ساعت۳۰:۱۴ روز نوزدهم دی در منطقه میدان شوش کوچه گچی دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل کردند.

با دستگیری نقی، وی در اظهارات اولیه منکر هرگونه ملاقات با محمدصادق شد اما زمانیکه نتوانست برای سخنانش دلایل و مدارک قانع کننده ای به کارآگاهان ارائه کند، با اظهارات جدید خود در خصوص مرگ محمدصادق، کارآگاهان که خود را در برابر یک جنایت مشاهده کرده بودند، با اطلاعات بدست آمده از نقی به محل دفن جسد رفته و در بررسی های انجام شده موفق به کشف جسد متعلق به محمدصادق شدند. با کشف جسد و تایید هویت جسد، متهم جهت انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل و تحقیقات از وی در خصوص ارتکاب جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم قرار گرفت; در شرایطی که متهم همچنان در اظهارات خود مدعی نزاع و درگیری با دو پسر ناشناس در منطقه لشگرک بود

کارآگاهان که با توجه به اطلاعات بدست آمده در پرونده و با توجه به تعدد اظهارات متناقض متهم اطمینان داشتند که وی قطعا در ارتکاب جنایت نقش و مشارکت داشته به تحقیقات خود ادامه داده و سرانجام متهم لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود به کارآگاهان عنوان کرد: " روزی که برای خرید لباس با محمد قرار داشتم، یکی از دوستانم به هویت " خالد. س " با من تماس گرفت و اظهار داشت که من نیز به همراه شما و برای خرید لباس به تهرانپارس می آیم; در بین راه بود که نظر هر سه نفرمان برای خرید لباس تغییر کرد و تصمیم گرفتیم تا برای تفریح و کشیدن قلیان به لشگرک برویم; در بین راه و در منطقه تلو بود که از ماشین پیاده شدیم تا از بالای جاده به مشاهده منطقه بپردازیم که به علت سرد بودن هوا،
من به سرعت به داخل ماشین بازگشته، اما " خالد " و " محمدصادق " همچنان در بیرون از ماشین ایستاده بودند; در همان حالی که من در داخل ماشین نشسته بودم، ناگهان در کمال تعجب خالد را مشاهده کردم که قمه ای را از زیر آستین لباس خود خارج و به قصد گرفتن پول های همراه محمد، شروع به تهدید وی کرد که لحظاتی بعد خالد ضرباتی را با قمه به محمد وارد کرد

که بر اثر این ضربات " محمدصادق " بر روی زمین افتاد; در همین لحظه من از ماشین پیاده شده و قصد داشتم که محمد را به بیمارستان منتقل کرده اما خالد ضربات متعدد دیگری را به گردن و سینه او وارد کرد که باعثمرگ محمدصادق شد. متهم در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: پس از کشته شدن محمدصادق، خالد چاقوی کوچکی را به من داد و با تهدید مرا مجبور کرد تا دو ضربه به دست و پهلوی محمد وارد کنم;

سپس به درب خانه محمد مراجعه و به دروغ به پدر محمد گفتیم که محمد با ما نبوده و مجددا به محل قتل محمدصادق بازگشته و اینبار خالد با بنزینی که در بین راه خریداری کرده بود، اقدام به آتش زدن جسد محمد کرد. سه روز بعد از حادثه بود که مجددا به محل جنایت بازگشته و در حالی که سر محمد در بیرون از خاک قرار داشت، وی را کاملا در زیر خاک دفن کرده و از محل دور شدم. با توجه به اعترافات متهم(نقی. الف) در خصوص ارتکاب جنایت و معرفی خالد(۱۹ ساله) به عنوان عامل اصلی جنایت، کارآگاهان ادراه یازدهم با شناسایی مخفیگاه خالد در منطقه شوش در حالیکه متهم قصد داشت

تا از طريق پشت بام از محل متواري شود، وي را در ساعت ۰۰:۰۱ با مداد روز دوشنبه ۲۶ دي دستگير و به اداره يازدهم منتقل کردند. با آغاز تحقيقات از متهم دستگير شده (خالد) وي به حضور خود در محل وقوع جنايت اعتراف اما مدعي شد که عامل اصلي ارتکاب جنايت وي نبوده و محمدصادق توسط نقي به قتل رسيده است. سرهنگ کارآگاه آريا حاجي زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه اعلام اين خبر با اشاره به وجود تناقضات موجود در اعترافات متهمان پرونده، گفت: " با توجه به اعترافات صريح متهمان در خصوص نقش و حضور آنها در ارتکاب جنايت، پرونده به همراه متهمان پرونده جهت صدور دستورات قضايي لازم براي آغاز تحقيقات تکميلي پرونده در اختيار مقام محترم قضايي قرار گرفته است".