بهنوشته روزنامه رسالت،مرضيه وحيد دستجردي افزود: برخي مواد اوليه وداروهايي كه ازخارج كشورتامين مي شوند متاثرازنوسانات نرخ ارزقرارمي گيرند كه با هماهنگي هاي صورت گرفته با بانك مركزي اين دغدغه مرتفع شد وافزايش قيمتي ازاين محل نخواهيم داشت.
وی تاکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده وبا هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی، قیمت ارزداروتغییری نمی کند وبا قیمت سابق دراختیارفعالان این بخش قرارمی گیرد.

وزیربهداشت خاطرنشان کرد: کمیسیون قیمت گذاری دارو، یک باردرسال افزایش قیمت ها را مورد بررسی قرارمی دهد وبرمبنای کارکارشناسی ومطالعه شده، تعرفه‌ها
وخدمات سلامتی وافزایش قیمت داروها را تعیین می کند. دستجردی گفت: کمیسیون
قیمت گذاری دارومتشکل ازسازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان وسازمان غذا وداروی وزارت بهداشت در ابتدای امسال، افزایش هفت درصدی قیمت داروها وخدمات سلامتی را تعیین کرده است.

وی، هرگونه افزایش قیمت داروغیرازافزایش هفت درصدی قیمت دارو براساس اعلام کمیسیون قیمت گذاری دارورا رد کرد. وزیربهداشت همچنین با بیان اینکه نسخه جدید طرح پزشک خانواده تا قبل ازدهه فجربا حضوررئیس جمهوری رونمایی می‌شود، گفت: خدمات سطح یک نسخه جدید طرح پزشک خانواده رایگان است وامیدواریم با اجرای کامل این طرح سن امید به زندگی ایرانیان به ۸۰سال یعنی معادل ژاپنی‌ها برسد.

دستجردی ادامه داد: نسخه صفردونیز بایستی رونمایی شود وزمانی که رونمایی شد به دنبال آن این مسئله صورت می‌پذیرد. ما آمادگی داریم و وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی نیز آمادگی دارد تا درهمین ایام این مسئله صورت پذیرد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: الان نسخه صفردوپزشک خانواده آماده است وما کاملاً آمادگی داریم به امید خدا قراراست یک جلسه‌ای درخدمت رئیس‌جمهورباشیم، دووزیریعنی بنده ودکترشیخ‌الاسلامی حضورداشته باشیم وهمان زمان این کاربزرگ شروع خواهد شد وحتماً درآن زمان اعلام خواهد شد درسطح یک پزشک خانواده کاملاً رایگان خواهد بود وامیدواریم تا قبل ازدهه فجراین مسئله صورت پذیرد.

وي خاطرنشان کرد: قطعاً با اجراي پزشک خانواده، اميد به زندگي افزايش مييابد وما اميدواريم به سن ۸۰سالگي که ژاپنيها به آن رسيدهاند برسيم ودرحال حاضرنيزبراي خانمها ۷۳سال وبراي آقايان ۷۱سال وميانگين ۷۱سال سن اميد به زندگي ايرانيان است.