به گزاش آفتاب،ساختمان تاریخی جهاد که تا سالها پیش به عنوان شیرخوارگاه کاربری داشته در سال ۱۳۸۵ با شماره ۱۵۸۶۸ به دلیل وجود عناصر معماری منحصر به فرد در دوره پهلوی دوم در فهرست میراث ملی قرار گرفت. این بنای تاریخی تا اوایل امسال متعلق به سازمان جهاد کشاورزی بود تا اینکه جهاد به سازمان دیگری انتقال داده شد.

اکنون استانداری خوزستان در نظر دارد تا پنج اداره کل میراثفرهنگی خوزستان، دادگستری، دارایی، ثبت احوال و ثبت اسناد را برای رهایی از بلاتکلیفی در ساختمان های اجاره ای به این بنای بزرگ و تاریخی انتقال دهد.
میراثفرهنگی اوائل نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و مخالفت کرد اما استانداری خوزستان به این واکنش توجهی نکرد به همین دلیل میراثفرهنگی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای مرمت این ساختمان هزینه کرد و از ساختمان اجاره ای که بابت آن ماهی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه می داد رهایی یافت و به عنوان اولین اداره کل به این ساختمان کوچ کرد.

اکنون میراثفرهنگی برای اینکه حریم سازمانی خود را با اداره های دیگر که قرار است طی روزهای آینده به این ساختمان بیایند تفکیک کند، در حریم و عرصه ساختمان دیوار کشیده است منتها این عملیات طرح مرمتی ندارد به همین دلیل است که حرااست میراثفرهنگی خوزستان دستور داده تمام پنجره های طبقه دوم این بنا را بپوشانند این درحالی است که اگر هر سازمان و اداره دیگری غیر از میراثفرهنگی این کار را انجام می داد حتما با آن برخورد می کرد.

با این حال اگر قرار باشد که تمام سازمانهای انتقالی، هر کدام به اقتضای فعالیت خود در این ساختمان تغییراتی بوجود بیاورند در این صورت تمامی عناصر زیبایی و آنچه که عامل ثبت بنا در فهرست میراثفرهنگی شد، از بین می رود.

پیش از این بنای کارخانه قدیمی ریسندگی و بافندگی پس از واگذاری به یک شرکت تعاونی با خاک یکسان شد و تنها اثری که از آن باقی ماند برج خنک کننده آن است. دوستداران میراثفرهنگی احتمال می دهند که با واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی به چند اداره کل، تخریب های متعددی برای ساختمانی که تاکنون پابرجا بوده است به همراه بیاورد و به سرنوشت کارخانه قدیمی ریسندگی و بافندگی مبتلا شود.

در این باره دبیر انجمن دوستداران میراثفرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: اگر این سازمان به تنهایی در ساختمان تاریخی مستقر می شد انقدر نگرانی وجود نداشت چون میراثمجاب بود از بنا مراقبت کند.

مجتبی گهستونی ادامه داد: برخی می گویند که الحاقات انجام شده در حریم این بنا بر خلاف مقررات و برخی دیگر می گویند که هر کدام از این الحاقات قابل برداشت است اما مهم این است که ضوابط حریم و عرصه بنای تاریخی از بین می رود و چرا سازمانی که برای دیگران قوانین تعیین می کند، چنین بی قانونی را انجام داده است.

وی گفت: اگر دیوار کشی هر کدام از پنج اداره و سازمان ادامه پیدا کند ثبت ملی بودن این ساختمان تاریخی مفهومی ندارد.