علی اکبر بختیاری در گفتگو با مهر، در تشریح روند رسیدگی به پرونده انحلال خانه سینما، گفت: پس از تصمیم وزارت ارشاد در خصوص انحلال خانه سینما، اعضای هیئت مدیره آنجا شکایتی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که برای رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد. خواسته شاکی در پرونده صدور دستور موقت عدم اجرای این تصمیم وزارت ارشاد و سپس ابطال آن بود.

وی افزود: شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکی در خصوص صدور دستور موقت را موجه ندانسته و آن را رد کرد. در ادامه بحثرسیدگی در ماهیت امر که همان ابطال تصمیم وزارت ارشاد است در دستور کار قرار گرفت که تصمیم گیری در این زمینه نیاز به زمان دارد.

بختیاری تاکید کرد: دادخواست خانه سینما برای وزارت ارشاد ابلاغ شده است که آنها یک ماه فرصت دارند پس از دریافت آن لایحه دفاعیه خود را به شعبه ارسال کنند که پس از وصول لایحه دفاعیه و فراهم بودن سایر شرایط قاضی پرونده در این خصوص تصمیم گیری می کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تصمیم وزارت ارشاد به قوت خود باقیست و باید توجه داشت آرای دیوان عدالت اداری با توجه به قانون حاکم قطعی است.