به گزارش فارس، پوشش بیمه درمان تکمیلی شاخهای از بیمههای اشخاص محسوب شده و بصورت گروهی در اختیار بیمه گذاران قرار میگیرد. دراین بیمهنامه بیمهگر هزینههای بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری را طبق سقف و تعهدات خود به بیمه شدگان پرداخت میکند.
اما با توجه به اینکه تأمین هزینه‌های درمانی گروهی اغلب از طریق بیمه خدمات درمانی و یا سازمان تأمین اجتماعی به صورت تأمین هزینه‌های بیمارستانی و اعمال جراحی برای اکثریت کارکنان و کارگران به وجود آمده در این نوع از بیمه نامه، بیمه گذار موظف است که فهرست و مشخصات بیمه‌شدگان را تهیه و در اختیار بیمه‌گر قراردهد.
با وجود مزایای بسیار این بیمه‌نامه باید از نارضایتی مردم در ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه در ازای فروش بیمه‌نامه‌ها یاد کرد. زیرا اکثریت بیمه‌شدگان براین باورند که درمقابل پرداخت حق بیمه در صورت بروز هر هزینه درمانی، براحتی می‌توانند از خدمات شرکت بیمه استفاده کرده و هزینه درمان را دریافت کنند.
اما واقعیت به گونه‌ای دیگر است زیرا در زمان بروز حادثه تازه بیمه شده متوجه می‌شود که بیمه نامه خریداری شده فقط سقف محدودی از تعهدات را شامل بوده و عمده نیاز درمانی او را برطرف نمی‌کند.
براستی دلیل این امر چیست؟ چرا مردم با ترس و دلهره به مراکز درمانی مراجعه کرده و توانایی تأمین نیازهای درمانی خود را درقالب بیمه‌نامه‌های مختلف ندارند؟ آیا فقط تورم، نبود درآمد کافی و یا عدم وجود بیمه نامه‌های مؤثر دلیل این امر هستند؟
تجربه ثابت کرده که اگر مردم هرماه حق بیمه اندکی را به شرکت‌های بیمه پرداخت کنند درزمان بروز حادثه از تأمین‌های درمانی مناسبی برخوردار می‌شوند اما چرا در جامعه فعلی مردم با وجود خرید بیمه‌نامه درمان تکمیلی از شرکت‌های بیمه و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه همچنان در حوزه درمان وهزینه‌های آن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
عده ای از کارشناسان بیمه معتقدند به واسطه آنکه بیمه‌گر اول و تکمیلی هریک بخشی از کلیه هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهند؛ شاید عدم وجود مرز مشخص بین خدمات و تعهدات این دو عامل مشکل اصلی بیمه‌های درمانی در بخش تکمیلی باشد. بطوریکه بیمه‌شدگان تکمیلی تعهدات ایفاء نشده بیمه‌گر اول را اغلب جزء وظایف بیمه‌گر تکمیلی دانسته و از او مطالبه می‌کنند.
البته عدم پوشش همه جانبه بیمه تکمیلی در برابر تنوع بسیار زیاد روشهای تشخیصی و درمانی و کم بودن سقف تعهدات در قبال هزینه‌های روز افزون و مقید کردن بیمه گذاران به انتخاب یک طرح با تعهدات مختلف نیز در این رابطه بی تأثیر نیست.
خبرگزاری فارس با توجه به مطالب مذکور برآن شده‌است تا علت این امر را از بیمه‌گران و سپس از مردم جویا شود تا به دنبال آن در نهایت به نتایج قابل قبولی برای حل این معضل مهم برای افراد جامعه دست پیدا کرد.
محمد ابراهیم امین به عنوان مدیرعامل بیمه البرز که فعالیت مستمری در حوزه بیمه‌های درمانی دارد در این خصوص به پرسش‌های خبرنگار فارس پاسخ می‌دهد.

*تعهدات متفاوت بیمه‌گران در بیمه‌های درمان تکمیلی

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پرداخت حق‌ بیمه‌های درمانی از جانب بیمه‌گذاران تحت عنوان بیمه درمان تکمیلی تاکنون رضایت‌مندی کاملی در خصوص این بیمه‌نامه نزد مردم جامعه حاصل نشده اظهارداشت: متأسفانه افراد جامعه اطلاع چندانی از انواع پوشش‌های درمان تکمیلی ندارند و فقط با تصور اینکه بیمه درمان تکمیلی خریده‌اند اقدام به پرداخت حق بیمه‌ها می‌کنند غافل از اینکه باید بررسی شود تعهدات هر بیمه نامه تا چه میزان و حق بیمه آنها به چه صورت است.
مدیر عامل بیمه البرز ضمن تأکید براینکه بیمه‌های درمان تکمیلی که شرکت‌های بازرگانی به مردم ارائه می‌کنند انواع متفاوتی دارد، افزود: درهر نوع ازاین بیمه نامه‌ها طرفین بر یکسری پوشش‌های بیمارستانی و جراحی توافق کرده و اقدام به خریداری آن می‌کنند به نحوی که طبیعی است این پوشش‌ها از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت باشند.
امین معتقد است زمانی که بیمه‌گذاران اقدام به خریداری این بیمه‌نامه‌ها می‌کنند اگر خواستار پوشش‌های کاملی باشند باید هزینه بیشتر و اگر پوشش‌‌های محدودتری را بخواهند هزینه‌های اندکی را به بیمه‌گران پرداخت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه نباید در خصوص بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی زود قضاوت کرد، گفت: در برخی از موارد بیمه‌گذاران اقدام به خریداری پوشش‌های درمانی کامل درمان می‌کنند که این پوشش‌ها عمده نیازهای درمانی افراد را تأمین می‌کند.

*بیمه گذار مسئول ارائه توضیح در خصوص میزان تعهدات بیمه‌نامه‌های درمان

خبرنگار فارس: عمده کسانی که اقدام به خریداری بیمه درمان تکمیلی کرده‌اند اصولاً کارکنان و یا کارگرانی هستند که اداره آنها چنین بیمه‌نامه‌هایی را برای آنها تهیه و اطلاع چندانی از چند و چون تعهدات متفاوت این بیمه‌نامه‌ها ندارند. به عقیده شما چه مرجعی باید اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد؟
امین درپاسخ به این پرسش ضمن بیان این مطلب که معمولاً شرکت‌های بیمه برای افزایش سطح آگاهی مردم از بیمه گذاران می‌خواهد که توضیحات لازم را به بیمه‌شدگان در خصوص بیمه نامه خریداری شده ارائه نمایند تا درآینده توقع نابه‌جایی به وجود نیاید، تصریح کرد: در مواقعی که بیمه‌گران فقط پوشش‌های نسبی را برای کارکنان خود خریداری می‌کنند بروز این تصور در نزد کارکنان که بیمه تکمیلی درمان را خریداری کرده و تمام هزینه‌های درمانی آنها رفع خواهد شد طبیعی به نظر می‌رسد.
مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به اینکه تمام شرکت‌های بیمه در بیمه نامه‌های درمان براساس قرار دادها عمل می‌کنند، گفت: در پوشش‌های درمانی اگر بیمه شدگان به بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه گران خود مراجعه کنند هزینه‌های اندک را پرداخت خواهند کرد اما در زمانی که به بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد مراجعه کنند شرکت بیمه فقط براساس تعهدات قرار داد خود و با محاسبه هم ترازی هزینه‌های درمانی آنان را پرداخت می‌کند.
امین ضمن بیان این مطلب که عمده اعتراضات بیمه شدگان در بیمه درمان تکمیلی موضوع محاسبه هم ترازی در بیمارستان‌های غیر طرف قرار داد است، افزود: بیمه‌گذاران تصور می‌کنند که شرکت‌های بیمه خلاف واقع عمل کرده و حاضر به ایفای تعهدات خود نیستند در حالی که بیمه‌گران طبق قرارداد تعهدات خود را انجام و فقط مطابق سقف بیمه‌نامه های فروخته شده هزینه‌های را پرداخت می‌کنند.

*عدم توجیه مردم در مفاد قراردادهای بیمه درمان تکمیلی

وی با اشاره به اینکه تعهدات بیمه‌گران در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی یکسان نیست، افزود: مشکل اساسی این بیمه نامه عدم توجیه مردم از جانب بیمه‌گران نیست؛ بلکه این بیمه‌گذاران پایه هستند که زیرمجموعه‌های خود را از میزان تعهدات پوشش‌های خریداری شده توجیه کافی نمی‌کنند.
به گفته این مقام مسئول در بیمه البرز شرکت‌های بیمه در پرداخت هزینه‌های درمانی مشتریان خود با رجوع به قرارداد سقف‌ها را مشاهده و ضمن محاسبه هزینه‌های بیمه‌گر تعهدات خود را انجام می‌‌دهند.
مدیرعامل بیمه البرز ضمن تأکید بر اینکه بیمه‌گران در صنعت بیمه یک نوع خاصی از خدمات بیمه‌ای را به فروش نمی رسانند، تصریح کرد: در هرنوع قرارداد هزار نوع پوشش وجود دارد که دارای سقف‌های متفاوت بوده و رقم‌های متفاوتی را به خود اختصاص می‌دهد.

*مشکل اساسی بیمه‌های درمان فقط تورم و سطح درآمدی مردم نیست

خبرنگار فارس: برخی از کارشناسان صنعت بیمه از جمله مشکلات اساسی بیمه‌های درمان را رقابت شرکت‌ها در حق بیمه‌ها می‌دانند، به نحوی که به اعتقاد آنان فعالان این صنعت هدف را گم کرده و حتی برای دریافت خدمات بیشتر حاضرند حق بیمه‌های قابل توجهی را نیز پرداخت کنند به عقیده شما آیا شرایط فعلی بازار رقابتی صنعت بیمه در حوزه درمان این گونه است؟
مدیر عامل بیمه البرز در پاسخ با اشاره به اینکه نرخ هزینه‌های درمانی در مراکز درمانی از جمله بیمارستان خصوصی و دولتی مشخص بوده و دارای تعرفه است، گفت: اگر فعالان بازار بیمه از تمام این موارد آگاهی داشته باشند به طور حتم کار خود را با تطبیق دادن بر روی قرارداد و شرایط بازار متمرکز خواهند کرد.
وی در ادامه به تعیین تعرفه‌های بیمه‌های درمانی از جانب سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: البته در این میان برخی از شرکت‌هایی که پرتفوی‌های دیگری را نیز در اختیار دارند از تخفیفاتی هم بهره‌مند می‌شوند.
امین ضمن بیان این مطلب که در شرایط فعلی هر روز هزینه‌های درمانی در حال افزایش است، افزود: شرکت‌های بیمه معمولاً در قراردادهای درمان با ضرر مواجه هستند اما این ضررها را به دلیل فروش سایر پوشش‌های خود می‌پذیرند.

*کمک دولت به بیمه‌گران پایه و عدم نیاز به بیمه مکمل درمان

مدیر عامل بیمه البرز تنها مشکل اساسی بیمه‌های درمان را تورم و سطح درآمدی مردم ندانست و در ادامه به واکنش در خصوص پیشنهادات برخی از فعالان بازار در رابطه با کمک دولت به صنعت بیمه پرداخت و افزود: دولت اگر بخواهد هزینه‌ای را تقبل کند باید آن را در خدمات درمان پایه مانند " تامین اجتماعی، خدمات درمانی " متمرکز کند که در این حالت نیازی به ارائه پوشش‌های مکمل درمان وجود نخواهد داشت.
امین ضمن تاکید بر اینکه، شرکتهای بیمه بازرگانی علاقهای به اخذ یارانه از دولت ندارند، گفت: ما خدمتی را با قیمتهای واقعی عرضه میکنیم و اختیار در خریداری آن را بر عهده مشتری میگذاریم. به صورتی که اگر هر کس در یک اقتصاد منطقی هزینه واقعی آنچه را که مصرف میکند را پرداخت کند تا حدودی مشکلات برطرف خواهد شد.