به گزارش فارس، طی مراسمی که با حضور حضور حجت الاسلام محمدنژاد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد خوابگاه دانشجویی زنجان این دانشگاه به خوابگاه شهید مصطفی احمدیروشن تغییر کرد.

این مراسم شب گذشته و پس از نماز مغرب و عشاء برگزار شد و دانشجمیان مراسمی را در گرامیداشت شهادت مصطفی احمدی‌روشن برگزار کردند.

شهید احمدی روشن در طول دوران تحصیل خود در دانشگاه شریف در این خوابگاه سکونت داشت.

در روزهای گذشته بیش از ۲۰۰ دانشجوی ساکن در این خوابگاه دانشجویی با امضای طوماری خواستار تغییر نام خوابگاه خود شده بودند که این درخواست مورد موافقت مسئولین دانشگاه قرار گرفت.

پیش از این بیش از ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه شریف با صدور نامهای خطاب به وزیر علوم خواستار تغییر رشته خود به مهندسی هستهای شده بودند.