به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان آمریکایی در این رابطه متذکر شدند: افرادی که بیش از ۱۰۰ سال عمر می کنند بسیار نادر هستند به طوری که در کشورهای توسعه یافته از هر ۵ میلیون نفر فقط یک نفر می تواند چنین طول عمری داشته باشد. شواهد فزاینده نشان می دهد که ژنتیک، نقش اصلی را در این زمینه ایفا می کند.

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، این متخصصان روی توالی ژنوم کامل یک مرد و یک زن که بیش از ۱۱۴ سال عمر کرده بودند، مطالعه کرده و دریافتند که آنها هم مثل سایر مردم جامعه به همان اندازه ژن های بیماری زا دارند اما تفاوت آنها با دیگران این است که احتمالا دارای نسخه های ژنی مرتبط با افزایش طول عمر هستند و این نسخه های ژنی فعالیت ژن های بیماری زا را متوقف می سازند.

این یافته حاصل تلاش متخصصان مرکز پزشکی دانشگاه بوستون بوده و شرح آن در مجله تازه های ژنتیک به چاپ رسیده است.