به گزارش مشرق نیوز،گردوغبارهای موجود در این منطقه مانع از عبور پرتوهای نور مرئی میشوند و به همین دلیل در تصاویر مرئی نمیتوان جزئیات زیادی مشاهده کرد، اما پرتوهای فروسرخ که طولموج بلندتری دارند، میتوانند از این لایههای غبار عبور کنند و ساختار این سحابی عظیم و اجرام درون آن را آشکار کنند.


نقاط روشن یا مناطق فشرده‌ای که به رنگ زرد - سفید در تصویر مشاهده می‌کنید، مربوط به مرکز داغ پیش‌ستارگانی است که تا چند هزار سال دیگر روشن شده و ستاره‌ای جدید را شکل می‌دهند، و ستون‌هایی که غبار که به رنگ سبز مشخ شده و گویی به انحناهای عجیب و غریب تراشیده شده‌اند، بر اثر تابش‌های پرانرژی ستارگان جوان به این شکل درآمده‌اند.

رنگ سرخ نیز انواع دیگر غبار را نشان میدهد. برای مشاهده عکس در ابعاد بسیار بزرگ.