به گزارش عروج، مبلغان آموزش دیده وهابیت فعالیتهای چشمگیری را در برخی مدارس و دانشگاه های شهر ارومیه و استان آذربایجانغربی آغاز نموده اندد. بیشر فعالیتها و شبهه افکنی های این گروه آموزش دیده در مباحث اعتقادی به ویژه در اعتقاد به شفاعت و توسل می باشد. این درحالی است که عدم حضور روحانیون مجرّب در پاسخگویی به شبهات وارد شده در آینده نه چندان دور مشکلات عقیدتی زیادی را به بار خواهد آورد.