به گزارش فارس، پژوهشگران پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا موفق به تولید در حجم بالای نوعی آنتی باید منوکلونال شدند که باعث شناسایی سلولهای بنیادی عصبی میشود. این حرکت آغازی برای بینیاز نمودن کشور از خرید این فرآورده با هزینههای سنگین از خارج از کشور است.

محمد مهدی آخوندی رئیس پژوهشگاه، ضمن اشاره بر تجربه چندین ساله پژوهشکده آنتی‌بادی منوکلونال این پژوهشگاه در تولید آنتی‌بادی‌های منو و پلی کلونال اظهار داشت: «آنتی‌بادی‌های تولید شده که باعثشناسایی سلولهای بنیادی عصبی می‌شوند، قابلیت رقابت با انواع مشابه خارجی خود را دارند و لذا می‌توانند کشور را از واردات این محصول که با هزینه بسیار بالا وارد می‌شود، بی‌نیاز نمایند.

تولید این آنتی‌بادی در پژوهشکده آنتی‌بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا در حال انجام است و هم‌اکنون آمادگی و توان تولید آن در داخل کشور در حدی است که نه تنها نیاز داخلی را به خوبی برطرف می‌» مایند. بلکه قادر به صادر نمودن آن نیز می‌باشیم.

در ادامه، محمود جدی تهرانی رئیس پژوهشکده منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا اذعان نمود: «آنتی‌بادی تولید شده، بر علیه دو پروتئین Nestin و Vimentin می‌باشد که هر دو، عضو خانواده فیلامنتهای حد واسط داخل سیتوپلاسمی محسوب می‌شوند و به عنوان یکی از شاخصه‌های سلولهای بنیادی با منشأ عصبی بکار می‌روند.»

دکتر تهرانی گفت: «این آنتی‌ بادی‌ها در تستهای متفاوت ایمونوشیمیایی، واکنش‌های بسیار خوب و قابل قبولی را از خود نشان داده‌آند.»

این ایمونولوژیست ضمن تأکید بر اینکه امروزه روش درمان با سلولهای بنیادی بویژه درمان با سلولهای بنیادی عصبی جایگاه ویژه‌ای در درمان یافته است، افزود: «تکمیل این پروژه جهت تشخیص سلولهای بنیادی با منشأ عصبی از فرد بیمار و در مراحل بعدی، استفاده درمانی از این سلولهای بنیادی، نیازمند حمایت بیشتر دستگاه‌های ذیربط و مسئولین محترم شورای علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که امیدواریم با برخورداری از این توجهات بتوانیم موفقیت‌های بیشتری را برای کشور عزیزمان، ایران، به ارمغان آوریم.

لازم به ذکر است که پژوهشکده آنتی‌بادی منوکلونال فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز نمود. این پژوهشکده در حال حاضر جزو مراکز بسیار فعال و موفق در تولید آنتی‌بادی‌های منوکلونال و پلی‌کلونال می‌باشد و پژوهشگران آن با تلاشهای شبانه‌روزی خود با هدف ارتقاء دستاوردهای کشور و بی‌نیاز نمودن آن از واردات سایر کشورها، در حال فعالیت هستند.

گفتنی است که فنآوری تولید آنتیبادی منوکلونال به طور کامل در اختیار پژوهشگاه ابنسینا است و از اولویتهای اصلی این فعالیتةا، تولید آنتیبادیهای منوکلونال بر علیه مولکولهای سطح سلولهای سرطانی به منظور شناسایی سریع و اختصاصی سرطانهای گوناگون و نیز درمان سرطان است.