به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه ديليميل، پليس فلوريدا اعلام كرد نيلديا يكشنبه شب پس از بازگشت به خانهاش به يكباره با شليك گلوله همسرش روبرو شد.

همسر «نیلدیا» به پلیس گفت: به دلیل اینکه در چند هفته گذشته چندین مورد تیراندازی در اطراف ما صورت گرفته بود، تصور کردم که این‌بار نیز سارق به خانه ما آمده است. اسلحه‌ام را برداشتم و چندین گلوله شلیک کردم.

پلیس فلوریدا با اعلام اینکه وضعیت مضروب مساعد گزارش شده، بیان کرد همسر این زن پس از اینکه متوجه شد «نیلدیا» را با سارق اشتباه گرفته سریعا او را به بیمارستان منتقل کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديليميل، به گفته رييس پليس فلوريدا همسر نيلديا متهم شناخته نشده است.