به گزارش افکارنیوز،

اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره «میزان زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور»، اظهار داشت: میزان زمان دسترسی به مواد مخدر شهر به شهر متفاوت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات خوبی شده است و حدود 8 هزار نفر معتاد جمع آوری شده است. حدود 350 تا 400 نفر خرده فروش در ماه دستگیر می‌شوند، محکوم شده و به زندان می‌روند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: خرده فروشان مواد مخدر هر دوره که دستگیر و محکوم می‌شوند در دستگیری بعدی مجازاتشان تشدید می‌شود؛ یعنی یک خرده فروش مواد مخدر را تا 15 سال حبس نیز می‌توان مجازات کرد.