به گزارش افکارنیوز،

 تغییرات پی در پی دما و رطوبت باعث شد آسفالت خیابان هایی که در دست ترمیم و بازسازی بود، ذوب شده و به لاستیک خودروها چسبید.