آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، با مذاکرات صورت گرفته مابین گروه ضربت IPv۶ ایران به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران لطیف لادید رئیس فروم جهانی IPv۶ ایران توانست به عضویت فروم جهانی IPv۶ درآید.

با عضویت ایران در این فروم، نام ایران در لیست اعضای فروم ثبت شد و اقدامات انجام شده در کشور به منظور مهاجرت از آدرسهای IP نسخه۴ به ۶ به رسمیت شناخته شد.