به گزارش افکارنیوز،

 مجید فراهانی در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به اجرای مصوبات شورای شهر از شهرداری خواست تا نسبت به تکالیف خود در خصوص مترو اقدام کند.

وی در این باره گفت: تامین مالی ؛نیاز اساسی توسعه و تجهیز مترو به شمار می آید و در این راه شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و ادوار گذشته مصوبات خوبی برای تامین مالی توسعه مترو پیش بینی و به تصویب رسانده است، مصوباتی که ظاهرا یا مدیران شهرداری از آن بی اطلاع اند یا به اجرای آن علاقه ای ندارند و باید تمهیدات ویژه ای از سوی شهردار محترم تهران برای پایبندی و اجرای به موقع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران چه در دوره پنجم و چه ادوار پیشین به عمل آید تا ما با بی توجهی مدیران اجرایی شهرداری به مصوبات شورا مواجه نباشیم.

فراهانی افزود: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران؛ شهرداری مکلف بوده است بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران؛مصوب سال 1387 به میزان 20 درصد بهای صدور مجوز سالیانه ورود به محدوده طرح ترافیک را علاوه بر نرخ مصوب دریافت و وجوه حاصله را در جهت تسریع اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی هزینه کنند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به هنگام صدور پروانه های ساختمانی؛ مصوب سال 1393 به میزان 2 درصد عوارض ماخوذه بابت صدور پروانه های ساختمانی(شامل زیربنا،تغییر کاربری،پذیره،مازاد تراکم،پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) را به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی دریافت و به حساب شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) واریز و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه کند.

فراهانی با اشاره به مورد سوم بیان کرد: بر اساس بند 7 ماده 6 اساسنامه شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه؛مصوب سال 1394 می بایست درآمد حاصل از خدمات مجتمع های ایستگاهی مترو به ساخت و توسعه مترو اختصاص یابد.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این موارد بخشی از مصوبات تکلیفی شورای اسلامی شهر تهران در مسیر تامین مالی پایدارمترو برای توسعه و تجهیز این شبکه حمل و نقل عمومی شهر بوده است که هر چند ما در چارچوب بودجه سالیانه شهرداری تهران و شرکت مترو نیز آن را مورد تصویب قرار می دهیم،اما در اجراء گرفتار چالش هایی است که سبب شده است تا توسعه و تجهیز مترو را با مشکل تامین مالی مواجه کند.

فراهانی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع و موثر شما همکاران عزیز به ویژه هیئت رئیسه  شورا و پیگیری های افشانی شهردار  تهران شاهد ادای حق به شهر با توسعه و تجهیز مترو از طریق اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا باشیم.