افکارنیوز:با جست و جویی که ما در منابع روایی انجام داده ایم، تقدسی برای عدد هفت نیافتیم، اما این واژه در قرآن کریم ۲۸ بار تکرار شده است که برخی از آنها عبارت است از: هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، هفت سنبله سبز، هفت سال فراخى، هفت سال قحطی، دانه گندم هفت خوشه، هفت در جهنم و... .

شایان ذکر است که مفسران در تفسیر آیه " اللَّهُ الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ "،[۱] مطالبی را در باره عدد هفت و علل تکرار آن در قرآن، نقل کرده اند که اکثر مطالب به صورت احتمال و از منظر برخی از ریاضیدانان و عرفا بیان شده است.[۲]

در تفسیر نوین در این باره آمده است: کسانی که بخواهند اهمیت این عدد را نزد اقوام و ملل مختلف از قدیم ترین ازمنه تا ظهور اسلام بدانند و نیز به عظمت و اهمیت آن در جمیع کتب آسمانى آگاه گردند می توانند به تاریخچه آقاى دکتر معین در کتاب «تحلیل هفت پیکر نظامى» تحت عنوان «هفت نزد اقوام مختلف» مراجعه فرمایند.[۳]

این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.

[۱] طلاق، ۱۲.

[۲] برای اطلاع بیشتر به نرم افزار جامع التفاسیر، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) مراجعه کنید.

[۳] شريعتى، محمد تقى، تفسير نوين، ص ۱۵، شركت سهامى انتشار، تهران، ۱۳۴۶ش.